01:11:42   |   24 июля 2014   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Проведение торгов
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
АРЕНДА помещений
Далее ВАКАНСИИ
Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее

/ Главная / 032065/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032065/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

ПРОЕКТ


Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

 Відповідно до п.п. 7, 13, п. «а» ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у тому числі приведення його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 495 та до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1631-VІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» згідно з додатками 1, 2.

2. Управлінню реклами Одеської міської ради вжити заходів з відстеження результативності цього рішення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Шаламая К.І.


Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. ГерасименкоДодаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
відЗміни до додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

1. 1.1. Доповнити підпункт 1.5 Правил абзацами наступного змісту:
«Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою або зняття рекламного засобу з місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання.
Особа – фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.
Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження».
1.2. У підпункті 1.5 Правил викласти визначення у наступній редакції:
«Дозвільний центр – єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у визначений та узгоджений між ними час;
Протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак:
- розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу;
- дозвіл визнано нечинним;
- продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні;
- розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом».

2. 2.1. Доповнити підпункт 2.2 Правил абзацом наступного змісту:
«Плівка на зовнішній поверхні вікон, вітрин, дверей, воріт, ролетів, фасаду – спосіб розміщення зовнішньої реклами шляхом виготовлення з тонкої матерії (плівки-арокал) носія рекламної інформації (напис, зображення), що наклеюється безпосередньо на зовнішню поверхню вікон, вітрин, дверей, воріт, ролетів, фасаду».


2.2. В підпункті 2.2 виключити визначення «трол».
2.3. В підпункті 2.2 визначення «нестандартні рекламні засоби» після слова «стаціонарні» доповнити словами «або тимчасові».

3. Доповнити підпункт 3.1 Правил абзацами наступного змісту:
«- видає направлення на здійснення інвентаризації та/або огляду рекламних конструкцій з обов’язковою фіксацією фактів недодержання вимог цих Правил;
- доручає здійснити замовлення схем комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами у випадках та в порядку, визначеному цими Правилами, та подає вказані схеми на затвердження до виконавчого комітету Одеської міської ради;
- створює комісії з розгляду питань щодо реалізації компетенції робочого органу;
- у разі необхідності звертається до суду з вимогою демонтувати протиправно розміщений рекламний засіб».

4. 4.1. Доповнити підпункт 6.2 після слів «закінчення терміну його дії» словами «або визнання його нечинним».
4.2. Доповнити підпункт 6.13 Правил абзацом наступного змісту:
«Забороняється розміщення зовнішньої реклами в просторових межах міста у разі фактичного розташування опор чи кріплень рекламних конструкцій на території підприємств транспорту загального користування без відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради».
4.3. Доповнити підпункт 6.17 Правил абзацом наступного змісту:
«Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена над пішохідною зоною, повинен розміщуватися на висоті не менше 3-х м від поверхні дорожнього покриття. Дана вимога не стосується рекламних засобів типу «сіті-лайт».
4.4. Доповнити підпункт 6.21 Правил абзацом наступного змісту:
«На території міста не допускається розміщення тимчасових виносних наземних рекламних засобів з форматом рекламної площини більш ніж 1,5 кв.м».

5. Викласти абзаци перший та другий підпункту 7.1 у наступній редакції:
«Для одержання дозволу юридична або фізична особа, у тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, надає до Дозвільного центру заяву за встановленою формою, до якої додаються наступні документи:
- витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

6. 6.1. Доповнити підпункт 11.2 Правил абзацом наступного змісту:
«Перелік підстав для продовження строку дії дозволу є вичерпним».
6.2. Доповнити підпункт 11.4 Правил абзацом наступного змісту:
«До заяви про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами додається перший примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами».

7. 7.1. В підпункті 13.8 слова «цими Правилами» замінити словами «чинним законодавством».
7.2. В абзаці другому підпункту 13.9 після слів «протягом семи» доповнити словом «робочих».
7.3. Викласти абзац третій підпункту 13.9 у наступній редакції:
«Видача рекламних засобів здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, що підтверджують внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу та зберігання рекламного засобу по фактичний день видачі».
7.4. В абзаці п’ятому підпункту 13.9 після слів «на проведення демонтажу» доповнити словами «та зберігання».
7.5. Викласти підпункт 13.10 у наступній редакції:
«13.10. Демонтовані тимчасові, а також стаціонарні рекламні засоби зберігаються комунальним підприємством протягом строку, встановленого законодавством України. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства».

8. Доповнити розділ 14 підпунктом 14.22 наступного змісту:
«14.22. Для рекламних засобів, визначених п.п. 9-12 додатка 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434, застосовується коригуючий коефіцієнт 3».

9. Викласти підпункт 15.3 у наступній редакції:
«15.3. За результатами проведеної на підставі направлення робочого органу фіксації фактів недодержання фізичними та юридичними особами вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення. Акти фіксації та додані до них матеріали передаються робочому органу, який за наслідками розгляду вказаних матеріалів, у разі встановлення порушення вимог цих Правил, вправі здійснити наступні дії:
- звернутися до особи, якою допущено порушення встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, з приписом про усунення порушень у визначений робочим органом термін;
- звернутися до особи, що протиправно розміщує рекламний засіб, з приписом про здійснення демонтажу протиправно розміщеного рекламного засобу (рекламних засобів);
- звернутися до уповноважених територіальних органів виконавчої влади у справах захисту прав споживачів щодо фактів виявлених порушень;
- у разі необхідності звернутися до суду з позовом про здійснення демонтажу протиправно розміщених конструкцій».Керуюча справами                         Т. Герасименко
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
відЗміни до додатка 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»


1. Виключити пункти 9-16.
2. Вважати пункти 17-43 пунктами 9-35 відповідно.
3. В пункті 23 замінити слова та символи «до 2 кв.м» на «до 1,5 кв.м».
Керуюча справами                           Т. ГерасименкоАналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про внесення змін до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»
 
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308,  визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції" як регуляторного акту (надалі – Проект).
 
1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Виконавчим комітетом Одеської міської ради 22.04.2008 року прийнято рішення "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі", в яке рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.03.2011 року №120 було внесено зміни та доповнення. Даними Правилами врегульовані правовідносини між виконавчим органом Одеської міської ради та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розташування елементів зовнішньої реклами в межах території міста.
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції», розроблений з метою приведення у відповідність вказаних Правил до інших актів законодавства та нормативних актів органів місцевого самоврядування.
 
Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету "Про внесення змін до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції" дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.
 
2. Визначення цілей регулювання
Метою зазначеного проекту є приведення у відповідність вказаних Правил до інших актів законодавства та нормативних актів органів місцевого самоврядування.
Даний регуляторний акт передбачений Планом діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.
 
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами в місті здійснюється на підставі дозволів, що видаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний підхід до вирішення проблем, зазначених у п. 1 цього Аналізу - прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території міста Одеси, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.
 
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчими органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами у процесі розміщення рекламних конструкцій, а також надасть робочому органу можливість щодо більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розміщення зовнішньої реклами. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі.
 
5.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Внаслідок прийняття змін до Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу.
 
6.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.
 
 
7.   Визначення показників регуляторних актів
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції" визначатиметься за такими показниками:
1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Одеси.
2. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
3. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
4. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі.
5. Розмір надходжень до міського бюджету за право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають в комунальній власності міста Одеси.
6. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
7. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаних Правил розміщення зовнішньої реклами.
 
8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів
Визначення результативності змін до Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі визначається за річними звітними показниками управління реклами Одеської міської ради.
 
 
 
 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця за адресами:
Управління реклами Одеської міської ради, 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 66; тел.: 715-02-04, факс: 715-03-93, e-mail: dizain-reklamaogs@mail.ru.
Юридичний департамент Одеської міської ради, 65004, м. Одеса, площа Думська, 1; тел.: 725-90-44; е-mail: reguljatornost@ukr.net.
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

24 июля в 14:00 
Открытие выставки «В Одессе снимается кино…»

Далее        27 июля 
День флота Украины

Далее  31 июля 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 14 июля - 25 августа
конкурс субъектов малого
и среднего бизнеса

Далее 18 июля - 31 августа
выставка С. Скоробогатова 
«Ностальгический бриз»

Далее 24 июля - 24 августа
выставка «В Одессе 
снимается кино…»

Далее 25 июля   11:00
«История и архитектура 
улицы Маразлиевской»

Далее 27 августа 10:00
    С Е С С И Я

Далее 26 июня - 7 августа
Выставка 
«В. Кабаченко. 
Необарокко. Experience»

Далее 7 - 10 августа книжная выставка-ярмарка "Зеленая волна" 
Далее до 1 августа 
фотовыставка «Автографы Победы»

Далее 1-2 сентября
концерт оркестра
Хобарта Эрла 
к 220-летию Одессы

Далее до 5 сентября 
фотовыставка «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди»

Далее 16 -18 сентября 
выставка 
«Мир металла-2014»

Далее До 15 ноября
прием заявок 
на соискание  премии
«Українська книжка року»

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ПОМОЩЬ АРМИИ.
Приезжающим из Крыма и восточных регионов Украины

Далее конкурс идей и проектов «Памяти репрессированных»
Далее В Ы Б О Р Ы
Далее Выставки и ярмарки
в Одессе в 2014 году
предложения по сотрудничеству

Далее К А Л Е Н Д А Р Ь
событий и фестивалей

Далее ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА
Далее Обсуждение проекта Концепции реформирования местного самоуправления
Далее Обсуждение проекта
Закона Украины

«О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)»

Далее Перечень участков к продаже на земельных аукционах
Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее ПОСОБИЯ/ВЫПЛАТЫ
Далее Cбор средств на памятный знак «Детям войны»
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее Сбор средств
на Дом Руссова

Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее