/ Главная / 4428 / ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ? 45

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ? 45

о работе исполнительных органов Одесского городского совета

ПРИМОРСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(06.11.06 – 12.11.06)


На минулому тижн? головою райадм?н?страц?? на особистому прийом?, з питань р?зного характеру, було прийнято 8 мешканц?в району, його заступниками – 23 мешканця району.
Кер?вництвом управл?ння прац? та соц?ального захисту населення було прийнято 41 громадянин, з них по консультативним питанням – 40 громадян.

За зв?тний пер?од проведено:
03.11.06 – зас?дання адм?н?стративно? ком?с??, розглянуто 49 протокол?в про адм?н?стративн? правопорушення та винесено постанови про накладення адм?н?стративного стягнення у вигляд? попередження або штрафу: 33 постанови за порушення ст. 152 КпАП Укра?ни (порушення правил благоустрою територ?? м?ст та ?нших населених пункт?в), за ст.150 КпАП Укра?ни (порушення правил користування житловими будинками та житловими прим?щеннями) винесено 7 постанов про адм?н?стративн? правопорушення та 9 постанов про адм?н?стративн? правопорушення за ?ншими статтями КпАП Укра?ни;
06.11.06 – орган?зовано та проведено урочисте святкування Дня прац?вника соц?ально? сфери для прац?вник?в районного управл?ння прац? та соц?ального захисту населення, кращим прац?вникам вручено телев?зори (Кафе „В?ват”, вул. С.Варламова, 9, о 19.00);
06.11.06 – участь у зас?данн? ком?с?? з вир?шення сп?рних питань при Приморському в?дд?ленн? виконавчо? дирекц?? Фонду соц?ального страхування в?д нещасних випадк?в на виробництв? та профес?йних захворювань Укра?ни м. Одеси;
07.11.06 – зас?дання громадсько? ком?с?? з житлових питань (видано ордери: в?йськовослужбовцям – 5 ордер?в, сиротам – 2 ордери, службових ордер?в – 8, по ?ншим категор?ям видано 4 ордери; поставлено на квартирний обл?к – 16 с?мей);
08.11.06 – зас?дання районно? координац?йно? ради з питань соц?ально? п?дтримки малозабезпечених верств населення;
08.11.06 – зас?дання ком?с?? райадм?н?страц?? з призначення, як виняток, житлових субсид?й;
08.11.06 – зас?дання ком?с?? райадм?н?страц?? з анал?зу матер?ального становища громадян;
08.11.06 – зас?дання районно? ком?с?? з проходження альтернативно? „не в?йськово?” служби;
09.11.06 – зас?дання Ради оп?ки та п?клування Приморсько? райадм?н?страц??;
09.11.06 – навчання посадових ос?б райадм?н?страц??, управл?ння прац? та соц?ального захисту населення та КП Д?З?в району щодо виконання Закону Укра?ни „Про звернення громадян” та ?нструкц?? з д?ловодства у виконавчих органах Одесько? м?сько? ради. В робот? навчання взяла участь та виступила з допов?ддю на тему „Мова – не мета, а зас?б досягнення мети” докторант Одеського рег?онального ?нституту державного управл?ння НАДУ при Президентов? Укра?ни, кандидат ф?лолог?чних наук Бронн?кова Св?тлана Анатол??вна;
10-12.11.06 – зг?дно з розпорядженням Обласно? державно? адм?н?страц?? в?д 30.10.2006 р. ? 716/А-2006 10–12.11.06 - проводиться загальнообласна акц?я „Посади сво? дерево”. Приморською райадм?н?страц??ю проведено в?дпов?дну роботу щодо висадки дерев на територ?? району;
11.11.06 – благод?йне свято для д?тей та дорослих, присвячене Всесв?тньому дню Заощаджень (орган?зоване ЗАТ „ПроКредит Банком”, м?сце проведення – дитячий майданчик у Старобазарному сквер?).

В?дд?л житлово-комунального господарства та буд?вництва
06-10.11.06 – зам?на сан?тарно-техн?чних прилад?в (пров. Ката?ва, 8 – учасник ВВВ; вул. Транспортна, 9 – учасник ВВВ); ремонт покр?вл? (вул. Середньофонтанська, 40 – ?нвал?д 1 групи).

В?дд?л орган?зац?? торг?вл? та побутового обслуговування населення
07.11.06 – проведено рейдов? перев?рки щодо припинення стих?йно? торг?вл? (5 – 9 ст. В.Фонтану);
06-10.11.06 – проведення демонтажу некап?тальних пункт?в др?бно-роздр?бно? торговельно? мереж?: пав?льйон МЧП „Осчеба” – вул. Садова р?г вул. Дворянсько?, к?оск ПП «Островський» вул. Успенська, 70;
06-10.11.06 – вжит? заходи реагування на заяви громадян стосовно незадов?льних умов проживання, пов’язаних з функц?онуванням стац?онарних та тимчасових торговельних об’?кт?в (по вул. Старопортофранк?вська, 141 – 143 сп?льно з прац?вниками м?л?ц?? проведено 2 рейди по боротьб? з незаконною торг?влею с?льськогосподарською продукц??ю та складено 6 адм?н?стративних протокол?в);

В?дд?л у справах культури, с?м’?, молод? та ф?зично? культури  
07.11.06 – проведено чергову нараду з представниками Ради молод? Приморського району щодо умов проживання студент?в у гуртожитках, розташованих на територ?? Приморського району;
09.11.06 – для д?тей п?льгового контингенту орган?зовано в?дв?дування дельф?нар?ю „Немо” (ЗОШ ?101).

В?дд?л осв?ти  
06-10.11.06 – районна спартак?ада з баскетболу (юнаки) (ЗОШ ??35, 62, 122);
06-10.11.06 – районна спартак?ада з волейболу (ф?нал) (ЗОШ ? 77);
06-10.11.06 – участь у Чемп?онат? Укра?ни з спортивних танц?в (учасники – вихованц? ансамблю „В?та - Грац?я”, ЦДЮТ „Самоцв?т”);
06-11.11.06 – в рамках в?дзначення Дня укра?нсько? писемност? та мови проведено:
- виставки в шк?льних б?бл?отеках;
- конкурси на кращий тв?р, поез?ю, читц?в;
- в?дкрит? уроки;


Заклади осв?ти
- в?дкрит? заняття в дошк?льних закладах осв?ти на тему „Наша мова солов’?на” (09.11.);


Дитяч? навчальн? заклади району
- круглий ст?л за участю наукових та громадських орган?зац?й, письменник?в р?дного краю (09.11.).
ЗОШ ?? 26, 57, 68, СЗОШ ?117, г?мназ?я ? 1 та ? 2, л?цей „Приморський”
06-12.11.06 – участь у М?жнародному проект? Молод?жного Дому Культури (Польща, СЗОШ ? 121);

Управл?ння прац? та соц?ального захисту населення  
06-07.11.06 – на виконання доручення облдержадм?н?страц?? в?д 13.10.2006 р. ? 02-32-4958 проведено комплексну перев?рку з питань працевлаштування неповнол?тн?х (Одеський нац?ональний ун?верситет (06.11.); П?вденноукра?нський педагог?чний ун?верситет ?м. К.Д. Ушинського (07.11.); сп?льно з в?дд?лом у справах неповнол?тн?х проведено комплексну перев?рку з питань працевлаштування неповнол?тн?х (Одеська державна академ?я буд?вництва та арх?тектури (08.11.).

В?дд?л у справах неповнол?тн?х
06-10.11.06 – проведено перев?рку ?грових зал?в щодо недопущення д?тей до участ? в азартних ?грах (Фонтанська дорога, 57; 59; вул. М.Говорова, 11-Б);
09.11.06 – проведено районний рейд „Вулиця-д?ти” щодо попередження бродяжництва та жебрацтва серед неповнол?тн?х.


МАЛИНОВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(06.11.06 – 12.11.06)


За зв?тн?й пер?од проведено:

1.Соц?альна сфера.
Територ?альним центром
соц?ального обслуговування пенс?онер?в та самотн?х непрацездатних громадян надано:
- побутов? та медичн? послуги:
• перукарськ? (7 перукарень району) – 21 чол.(147,00 грн.);
• виготовлено окуляр?в магазином „Оптика” – 2 чол. на суму 60,00 грн. (спонсори району);
• медикаменти (аптека „Акс”) – 2 чол. на суму 20,00 грн.
• банн? – 27 чол. (243,00 грн.);
• прання б?лизни – 13 чол. (97,50 грн.);
• ремонт взуття – 3 чол. (30,00 грн.).
- забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 675 пенс?онер?в в мереж? ?далень „Ветеран”, кафе „Восток” та „Академ?я” на суму 12723,75 грн.
- надано ?нформац?ю та з?брано необх?дн? пакети документ?в, зг?дно 19 звернень громадян до УСЗН та П, а також до РА, окр?м того проведено обстеження 21 чол. для постановки на обл?к до Мал?новського територ?ального центру.

2.Житлово-комунальне господарство.
Житлово – комунальними службами району для ветеран?в та малозабезпечених верств населення :
- проведено ремонт системи опалення та даху:
• вул. Михайл?вська,35;
• вул. Мечникова, 106;
• вул. Ак. Ф?латова, 76.
Продовжуються роботи по благоустрою прибудинкових територ?й ? маг?стральних кол?й.

Проведено:
06-11.11.06 – проведення рейд?в щодо належного сан?тарного стану торг?вельних об’?кт?в та прилегло? до них територ??;
06-11.11.06 – надання припис?в кер?вникам п?дпри?мств щодо прилегло? територ?? у належний сан?тарний стан та на наявн?сть договору на ТБО;
10.11.06 – прийняття участ? у об’?зд? територ?? району стосовно належного сан?тарного стану;
06-20.11.06 – проведення учбових стр?льб для учн?в 10-11 клас?в;
06-12.11.06 – проведення виб?ркового туру студентсько? самод?яльност? в рамках святкування Всесв?тнього дня молод? та М?жнародного дня студент?в;
07-09.11.06 – проведення районного етапу конкурсу твор?в „Ср?бне слово”;
08.11.06 – прийняття участ? у в?дкритт? м?ського конкурсу „Вчитель року - 2007”;
08.11.06 – проведення районно? ол?мп?ади з б?олог??;
09.11.06 – проведення першого (шк?льного) етапу конкурсу з укра?нсько? мови ?м. Петра Яцика;
09.11.06 – до Дня укра?нсько? мови та писемност? проведення уроку укра?нсько? мови „Р?дна моя мова”;
09.11.06 – проведення уроку кра?знавства „Одеса – перлина б?ля моря”;
10.11.06 – проведення районно? ол?мп?ади з ф?зики;
10.11.06 – проведення конкурсу „Шоу дв?йник?в”;
11.11.06 – до 185-р?ччя народження Ф.М. Досто?вського – веч?р в л?тературн?й гостинн?й „Правда Федора Михайловича Досто?вського”;
11.11.06 – проведення районно? ол?мп?ади з англ?йсько? мови;
12.11.06 – проведення районно? ол?мп?ади з математики.


КИ?ВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(06.11.06 – 10.11.06)


Соц?альна сфера.
Управл?нням прац? та соц?ального захисту населення
Ки?вського району надано соц?альну допомогу:
1. Нарахована:
- компенсац?я на продукти харчування чорнобильцям 1 та 2 категор??.
- за вересень (частково) - 2 чол /191,26 грн.
- компенсац?я на оздоровлення чорнобильцям 1 та 2 кат. - 62 чол.
- д?тям потерп?лим в?д ЧК - 60 чол.
- за червень-32 дитини;
- за липень-1 дитина
- компенсац?я на про?зд чорнобильцям - 18 чол. /342,79 грн.
- одноразова компенсац?я по втрат? годувальника - 2 чол.
- компенсац?я по ?нвал?дност? - 5 чол.
2. Зроблений розрахунок компенсац?й за 2006р. на про?зд - 2чол.;
3. Нараховано:
- на тверде паливо - 26 чол./8330,00грн.
- на скраплений газ - 22 чол./l320,00грн.


В межах м?сько? ц?льово? програми "Дешевий хл?б" продовжу?ться робота щодо надання п?доп?чним територ?ального центру Ки?вського району дотац?й на придбання хл?бобулочних вироб?в за допомогою 8 терм?нал?в, за минулий тиждень 3689 чолов?к отримали хл?бобулочн? вироби на суму 3443,07 грн.
М?ська ц?льова програма "Надання допомоги у вигляд? продукт?в харчування та непродовольчих товар?в соц?ально незахищеним верствам населення м?ста Одеси на 2006 р?к".

Гаряче харчування:
Станом на 01.11.2006р. отримали - 4490 чол./З 89437,23 грн. В т.ч.:
• бюджет - 2990 чол./233359,23 грн.
• благод?йн? - 2000 чол./156078,00 грн.
Отримали за зв?тний пер?од:
Всього:
В т.ч.:
• ?дальня "Ветеран-1" гарячих об?д?в: бюджет - 343 об?д?в/1293,11грн. благод?йн? - 756 об?д?в/2856,12 грн.
• ?дальня "Ветеран-4"- гарячих об?д?в: бюджет - 300 об?д?в/1131,00грн. благод?йн? - 364об?д?в/1372,28 грн.
• ?дальня "Академ?я"- гарячих об?д?в: бюджет - 893 об?д?в/3366,61 грн.
• ?дальня "Восток"- гарячих об?д?в: бюджет - 180 об?д?в/ 678,60 грн.
Всього харчувалось: - 567 чол./10691,72грн.
Всього з початку року за станом на 01.11.2006р. продуктових набор?в отримано ?
видано - 6590 шт./167736,61 грн.
За зв?тний пер?од продуктових набор?в не отримувалось ? не видавалось.

В межах м?сько? ц?льово? програми "Надання послуг та ?нших вид?в допомоги соц?ально незахищеним верствам населення м?ста Одеси на 2006 р?к" за минулий тиждень отримали:
• банн? послуги -3 чол./18,00 грн.
• пральн? послуги - 7 чол. / 52,50 грн..
• перукарськ? послуги - 4 чол.
Також 257 чол. отримали дов?дку на безкоштовне встановлення л?чильник?в-водом?р?в, а 17 чол. було встановлено по ран?ше виданим дов?дкам.
М?ська ц?льова програма з надання дотац?й населенню м?ста Одеси у сфер? житлово-комунальних послуг на 2006р?к.
Списки в КУ МЦГДУГЗ на 2006 р?к.
Д?тей-сир?т, п?д оп?кою, д?тей-?нвал?д?в, що знаходяться на обл?ку в
Ки?вському територ?альному центр? -142 чол. В т.ч. д?тей-?нвал?д?в - 51 чол.; д?тей-сир?т - 91 чол.

Житлово-комунальна сфера.
В?дд?лом обл?ку та розпод?лу житла за минулу нед?лю прийнято на квартирний (кооперативний обл?к) - 5 громадян; оформлено зм?ну особистих рахунк?в 23 громадянам, прийнято на особистому прийом? - 16 громадян, оформлено та видано ордер?в - 3 громадянам.

В?дд?лом по контролю за незаконним буд?вництвом та за транспортними засобами розглянуто 15 скарг, складено 5 протокол?в про адм?н?стративне порушення. Виявлено 7 об'?кт?в самов?льного буд?вництва яким було надано приписи Ки?всько? райадм?н?страц??.
Орган?зац?йн? заходи.


В?дд?лом у справах культури, с?м'?, молод? та ф?зично? культури
06.11.06 – робота з молод?жною радою району, щодо ?? реорган?зац?? та затвердження нового
складу конгресмен?в. Участь в робот? ком?с?? з перев?рки стану виховно? роботи в загальноосв?тн?х закладах району (ЗОШ ? 81, 63).

В?дд?лом по робот? з громадськими орган?зац?ями та формуваннями проведено:
07.11.06 – зустр?ч кер?вництва Ки?вського району з мешканцями м?крорайон?в "Черьомушки", "П?вденно-зах?дний масив", "Шк?льний", та вир?шенню проблемних питань.
08.11.06 – зустр?ч кер?вництва Ки?вського району з мешканцями м?крорайон?в "10 ст. В.Фонтану", "Дмитр?вка", "Тульський", "Чуба?вка", "Дружний", по вир?шенню проблемних питань
09.11.06 – зустр?ч кер?вництва Ки?вського району з мешканцями м?крорайон?в "П?вденний А-Б" /'П?вденний В-Г-Д", по вир?шенню проблемних питань.

Центром зайнятост? Ки?вського району за зв?тний пер?од були проведен? ?нформац?йн? сем?нари для безроб?тних громадян, сем?нар з п?дпри?мства для безроб?тних.
11.11.06 - проведення акц?? "Посади сво? дерево" на територ?? району.


СУВОРОВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(06.11.06 – 10.11.06)


За минулий тиждень прийнято на особистому прийом? кер?вництвом райадм?н?страц?? 26 громадян; прийнято до розгляду 58 письмових звернень.

По в?дпов?дних напрямках проведена така робота:

В?дд?лом житлово-комунального господарства:
П?дготовлено 24 в?дпов?д? на звернення громадян. П?дготовлено 21 в?дпов?дь на звернення п?дпри?мств. Проведена перев?рка сан?тарного стану на територ?? району.
Щоденний контроль за роботою л?фтового устаткування в житлових будинках вс?х форм власност?.
Проведено зас?дання ком?с?? про в?дключення споживач?в в?д системи центрального опалення. Проведення анал?зу погашення заборгованост? по зароб?тн?й плат? та електроенерг?? КП ДЕЗ, над¬ходження комунальних платеж?в та використання кошт?в по ст.. «Дотац?я ЖКГ» П?дготовка ?нформац?? про перех?д населення на прям? платеж? з теплопостачающими орган?зац?я¬ми.
Зб?р та узагальнення ?нформац?? по спискам боржник?в вище 1000 грн. (квартплата, холодна вода КП ДЕЗ).
Ви?зд за адресою: вул. Л. Укра?нки, 47, вул. Гер. Стал?нграду, 74, вул. Марсельська, 30, стосовно обстеження техн?чного стану будинку та визначення ор??нтовно? вартост? роб?т для проведення кап?тального ремонту.
Обстеження приватного сектору з питань укладення договор?в на вивезення побутового см?ття. Видано 5 припис?в мешканцям по вул. Курська, вул. 10-та Л?н?я,
Ви?зди на об'?кти з питання самов?льного буд?вництва за адресою: 42 л?н?я,6, пр. Добровольського, 153,109 - самов?льно встановлений гараж.

Районною службою у справах д?тей:
Прийняли участь у 10-ти судебник зас?даннях.
Проведено 12 бес?д з неповнол?тн?ми.
Були в?дв?дан? 3 неповнол?тн?х, як? знаходяться на обл?ку в служб? за ско?ння злочин?в.
Надан? консультац?? 18-ти громадянам з питань соц?ального захисту неповнол?тн?х.
Направлено 18 запит?в до р?зних установ.
Проведено обстеження житлово-побутових умов 4 д?тей з не благод?йних с?мей.
Заре?стрований в органах РАЦС одна дитина.
П?дготовлено 1 пакет документ?в на оформлення оп?ки над неповнол?тн?м.
Проведено перев?рку ЗОШ ?12 та Г?мназ?? ?7 з питань проф?лактики правопорушень, роботи з неблагонад?йними с?м'ями, д?тей п?д оп?кою.


В?дд?лом з орган?зац?? торг?вл? та побутового обслуговування населення :
Проведен? рейди-перев?рки з боротьби з? стих?йною торг?влею в район?.
Проведена робота з п?дпри?мствами торг?вл? та побутового обслуговування, розташованих в г?д¬ропарку „Лузан?вка", щодо дотримання правил торг?вл?.
Проведена робота з кер?вниками торгових пав?льон?в, розташованих в м?крорайонах „Зоряний", „П?вн?чний", „Марсельський", „Пересипський", щодо дотримання правил торг?вл? та сан?тарного стану.
За незадов?льний сан?тарний вигляд прилегло? територ?? п?дпри?мствам торг?вл? та побутового обслуговування було вручено 16 припис?в, складено один протокол.

В?дд?лом у справах культури, с?м'?, молод?, молод? та ф?зично? культури:
09.11.06 – Б?бл?отечний урок „Укра?нськ? традиц?? в?д давнини до сучасност?." До Дня Укра?нсько? писемност? та мови.
09.11.06 – Книжков? виставки „Р?дна мово, ти н?жний цв?т". До Дня Укра?нсько? писемност? та мови.
09.11.06 – Районний фестиваль еколог?чних аг?тбригад у ЦПР.
10.11.06 – Районний фестиваль „Ср?бне слово" (конкурс читц?в).
10.11.06 – Свято до 30-р?ччя заснування школи ? 22.


Територ?альним центром соц?ального обслуговування пенс?онер?в та самотн?х непрацездатних громадян:
Виконання м?ських ц?льових програм надання послуг та ?нших вид?в допомоги соц?ально-незахищеним верствам населення :
• забезпечення гарячим харчуванням п?доп?чних терцентру - 505 чол. на суму 8001.00 грн.;
• банн?, пральн?, перукарськ? послуги - 111 чол.;
• ремонт взуття - 9 чол.;
• виготовлення окуляр?в - 5 чол;
• отримали курс л?кування в денному стац?онар? з гарячим харчуванням - 22 чол.;
• надана адресна дотац?я та забезпечено безкоштовним хл?бом – 907 чол. на суму 3623.00 грн.
Всього в рамках п'яти м?ських програм надано малозабезпеченим громадянам допомоги на суму 13390.00 грн.


Управл?нням прац? та соц?ального захисту населення:
Проведено планову перев?рку додержання трудового законодавства, стану безпеки прац? та атестац?? робочих м?сць, та орган?зац?? профнавчання п?дпри?мств, у тому числ?: ТОВ „Юг-Серв?с-06", ПП „Ун?к?-Б?знес", ТОВ „Пл?точн?к Люкс", ПП „Ахлама", Одеське районне на¬фтопров?дне п?дпри?мство, ЗАТ „Одеська мехколона-10".
Перев?рено пенс?йних справ по додержанню вимог законодавства п?д час ?х призначення та перерахунку виплати допомоги на поховання ос?б – 121. Видано тимчасових дов?док „Д?ти в?йни" - 113. Призначен? субсид?? с?м'ям - 262.
Видано посв?дчень „Ветеран в?йни" та „Ветеран прац?" - 3 та 10. Видано талон?в на п?льговий про?зд ветеранам в?йни - 1. Забезпечено засобами реаб?л?тац?? ?нвал?д?в - 4. Оброблено 83 звернення для призначення р?зного виду допомог.


УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(06.11.06 - 10.11.06)


06.11.06 – проверка городской поликлиники ? 18 по вопросу организации медикаментозного обеспечения льготных контингентов.
– проверка работы воинского учета и бронирования в гор. поликлинике ? 14.


07.11.06 – участие в семинаре по составлению бюджетных вопросов по программно-целевым методам.
– проверка работы воинского учета и бронирования в ГКБ ? 10 и ГКБ ?11.
– проверка качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям подросткового возраста в детской поликлинике ? 5.


08.11.06 – проверка работы воинского учета и бронирования в ГКБ ? 2 и ГБ ? 8.
– проверка качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям подросткового возраста в детской поликлинике ? 7.
– проверку работы медицинской службы ГО Суворовского района.


09.11.06 – проверка работы воинского учета и бронирования в ГКБ ? 1 и ГБ ? 5.
– проверка качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям подросткового возраста в детской поликлинике ? 3.
– проверка организации медикаментозного обеспечения льготных контингентов) в п/о ГКБ ? 10.

10.11.06 – проверка работы воинского учета и бронирования в гор. поликлинике ? 6 и гор.поликлинике ? 18.


КП «СМЭП»
(06.11.06 – 10.11.06)


1. Получено заявок о неисправностях на светофорных объектах –22
2. Устранено неисправностей ( по заявкам) –22
3. Мониторинг состояния светофорных объектов – 16
4. Заменено ламп – 318 шт.
5. Установлено дорожных знаков – 19 шт.
6. Заменили турникеты – 20 п/м.
7. Заменили дорожных знаков – 3 шт.
8. Ведутся работы по строительству светофорных объектов на 6-ст – 7-ст. Большого Фонтана – установка колонок, прокладка кабеля.
9. Ремонт контроллеров на объектах М.Грушевского – Бр.Поджио, М.Арнаутская – Александровский пр-кт, Овидиопольская дор. – Аэропорт, Ришельевская – Жуковского, М.Арнаутская – Л.Шмидта.
10. Работы по замене кабеля на объекте М.Арнаутская – Пушкинская.
11. Замена программного обеспечения по улице Пушкинская – Ришельевская.
12. Местное обследование дорожной ситуации на светофорном объекте проспект Шевченко – проспект Гагарина.
13. Местное обследование транспортного потока на предмет строительства светофорного объекта по улице Старопортофранковская, 45 – СШ? 122.
14. Местное обследование транспортного потока на предмет строительства светофорного объекта по адресу Люстдорфская дорога 7.
15. Разработка программного обеспечения для контроллеров ДКУ на светофорном объекте Фонтанская дорога – переулок Экономический, прошивка ППЗУ, оформление соответственной технической документации.
16. Расчет изменений режима работы светофорного объекта проспект Шевченко – проспект Гагарина, соответственная модификация базы данных ЦУП.
17. Разработка программного обеспечения для контроллеров ДКУ на светофорном объекте Ришельевская – Бунина (без желтого мигания), прошивка ППЗУ, оформление соответственной технической документации.
18. Обработка информации по ДТП.
19. Работы по плановому обслуживанию орг. техники, компьютерной техники и программного обеспечения системы видео-наблюдения, оформление соответствующей внутренней документации.
20. Обработка и подготовка информации об отключениях электропитания по РЭСам.
21. Местное обследование объекта в городе Ильичевске на предмет установки видеонаблюдения.
22. Работа в городе Ильичевске, монтаж системы видеонаблюдения на здании горисполкома.
23. Программирование видеосервера, настройка системы и проверка её работоспособности.
24. Текущий ремонт: плат переключения светофорных сигналов (ПСС1, ПСС2) плат управления светофорных объектов (УСО5; УСО6; УСО7; УСО8), модулей ключей (МК 3.1; МК 3.2),модулей интерфейса (МИ3).
25. Обработка информации по ДТП.
26. Подготовлено ответов по фактам ДТП – 11.


УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(06.11.06 – 12.11.06)


• Проверка СПД по выполнению решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 10.09.03г. ?519 «Об утверждения Порядка выдачи разрешения на эксплуатацию объектов торговли, общественного питания и сферы услуг», а также соблюдения правил торговли, общественного питания и сферы услуг;
07-08.11.06 – проведена проверка ЧП «Рынок Южный» совместно с представителями специализированной государственной налоговой инспекцией по работе с крупными плательщиками налогов специалистами отдела по работе с рынками;
• За вышеуказанный период управлением выдано разрешений на размещение объекта торговли, общественного питания и сферы услуг – 104, принято на рассмотрение – 157. Выдано разрешений на эксплуатацию – 95, принято на рассмотрение – 88. Сумма местного сбора составила – 14730грн.;
• Заключено договоров на аренду твердого покрытия – 10, поступило средств в местный бюджет арендной платы за отдельное индивидуально определенное имущество, которое является собственностью территориальной громады (твердое покрытие) – 45171грн.;
• Согласно решениям исполнительного комитета Одесского городского совета сотрудниками отдела разрешений и согласований совместно с инспекцией ГАСК демонтированы киоски по адресам: пл. Привокзальная, 2 (2 киоска, 1 палатка, 3 летних площадки), СПД Осчеба (киоск ул. Дворянская угол ул. Садовая), киоск ул. Манежная угол ул. Нищинского;
• Подготовлено 4 проекта решений исполнительного комитета Одесского городского совета.


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
(06.11.06 – 10.11.06)


1. Проводится сбор отчетности от коммунальных предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2006 года.
2. Продолжается работа по подготовке к защите проектов финансовых планов коммунальных предприятий города на 2007 год.
3. Во исполнение письма исполнительного комитета Одесского городского совета от 11.10.2006г. ? 03-1206/исх. на имя Ворохаева А.И.- первого заместителя городского головы был направлен план работы
управления на 2007 год для согласования.
4. На заседание городского координационного совета по обеспечению налоговых и других поступлений в бюджет города Одессы в 2006г., которое состоялось 08.11.2006г., была предоставлена информация о выполнении плановых показателей по налогу на прибыль и дивидендов коммунальных предприятий по состоянию на 1 ноября т.г., которая зачисляется в городской бюджет, а также о поступлении средств в целевой фонд города.
5. Рассмотрено обращение и подготовлены ответ начальнику внутренней политики Одесского городского совета Чайчук Н.А. по вопросу предложений областной организации партии «Реформы и Порядок» о дифференциации тарифов на отопление в г. Одессе, в связи с изменением цен на энергоносители.
6. Подготовлен и направлен запрос начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Одесского городского совета Рубле Н.В. о разработке и вынесении на заседание исполкома Одесского городского совета программ развития систем теплоснабжения по каждому отдельному теплоснабжающему предприятию.
7. Во исполнение резолюции первого заместителя городского головы Ворохаева А.И. рассмотрено обращение и подготовлены предложения Председателю Всеукраинской ассоциации «Укржилэксплуатация» Билянскому О.М. по вопросам, касающимся решения проблем, связанных с методологией расчета тарифов на услуги по содержанию дома и придомовой территории во исполнение Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и Постановления Кабинета министров Украины от 12.07.2005 г. ? 560.
8. Рассмотрено обращение и подготовлен ответ на имя и.о. начальника ДП «УМиТ» ОАО «Одестрансстрой» Яцко В.У. по вопросу согласования тарифов на проживание в общежитии (койко-место), расположенного по адресу: Адмиральский проспект, 36/1.
9. Во исполнение резолюции и.о. заместителя городского головы Соляника А.А. рассмотрено обращение и подготовлен ответ генеральному директору компании «Инстрой» Кострову П.С. по вопросу предоставления информации о тарифах на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.
10. Подготовлен проект Программы развития курортно-рекреационной и туристической отрасли на 2007-2010 годы.
11. Во исполнение письма Главного управления экономического развития и европейской интеграции облгосадминистрации о разработке региональной Программы развития малого предпринимательства на 2007-2008 годы,
подготовлена и направлена информация о состоянии развития малого предпринимательства в городе Одессе за 2005-2006 годы.
12. Во исполнение протокола поручения Первого заместителя городского головы Ворохаева А.И. от 24.10.2006 года исполнительным органам Одесского городского совета направлен проект Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Одессе на 2007-2008 годы для рассмотрения и согласования.
13. Продолжалась работа по распространению информации среди предприятий и предпринимателей города о предстоящей Сорочинской ярмарке, которая пройдет в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 15 по 19 августа 2007 года.
Подготовлена информация для рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» (г.Киев) по обновлению Кредит - рейтинга г. Одессы.


УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(06.11.06 – 10.11.06)


1. Осуществлялся контроль за проведением капитального ремонта на 15-ти объектах:
ул. Садиковская ? 40, ул. Б. Арнаутская ? 49, ул.Терешковой ? 25,45, ул. Нежинская ? 66, ул. Малая Арнаутская ? 92, ул. Косвенная ? 55, ул. Ак. Глушко ? 24 а, ул. Гагарина ? 16/2, Люстдорфская дорога ? 168, ул. Ак. Королева ? 118/2, ул. Крымская ? 84, ул. Греческая ?? 21, 23,25, ул. Дерибасовская ? 9,ул.Пастера ? 56/58, ул. Щепкина ? 7а, ул. Мечникова ? 14, 2-ой Стахановский пер. ? 7, пос. Дзержинского ? 12.


2. По состоянию на 13.11.2006г. уровень сбора квартплаты составил – 85,3%, сбор платы за водопотребление – 98,4%.


3. КП «Горзелентрест» за истекшую неделю по городу выполнена работа по сносу и санитарной обрезке деревьев – 65 шт. Работы проводились по: п. Дюковский сад, ул. Посмитного, 9, 5 ст. Б. Фонтана, пр. Адмиральскому.


4. Выполнены работы по валке деревьев – 8 шт. по: ул. М. Арнаутской, 3, 7, 8; ул. Б.Арнаутской 39, 31, ул. Пушкинской, 57, п. Дюковский сад.


5. КП «Одескоммунтранс» произведен отлов 88 бродячих собак.


6. КП Горсвет произведена замена 28-и светильников по: ул. Вильямса, ул. Ризовской, ул. Ак. Филатова, ул. Терешковой, ул. Колонтаевской, ул. Дерибасовской.
За истекшую неделю произведен монтаж кабельных линий протяженностью 610 м по: ул. Колонтаевской, пер. Компасному, ул. Ак. Королева.


7. Осуществлялся контроль за обеспечением жилых домов водо-энергоснабжением, своевременным устранением возникших аварийных ситуаций.


8. Осуществлялся контроль за ходом пуска отопления и горячей воды.


9. Согласно графику производства работ КП «Сервисный центр» по установке приборов учета водопотребления в квартирах инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов обороны и освобождения г. Одессы, а также малоимущим гражданам на 06.11.2006г. установлено с начала текущего года 3884 водомеров, в т.ч. за истекшую неделю – 117 шт.

 

КП “ОДЕСГОРЭЛЕКТРОТРАНС”
(06.11.06 – 10.11.06)


1. КП «Одесгорэлектротранс» обеспечило выпуск подвижного состава: в рабочие дни в количестве 261,3 ед., в т.ч.
- по трамваю - 145 ед.
- по троллейбусу - 116,3 ед.
в выходные дни в количестве 195,1 ед., в т.ч.
- по трамваю - 117 ед.
- по троллейбусу - 78,1 ед.


2. Доходы от перевозки платных пассажиров составили 409,5 тыс. грн., в том числе:
- доходы от реализации разовых билетов - 355,2 тыс. грн.
- доходы от реализации постоянных билетов - 51,9 тыс. грн.
- доходы от перевозки пассажиров м/а - 2,4 тыс. грн.


3. Производятся работы по капитально-восстановительному ремонту и модернизации 5 ед. трамвайных вагонов. На среднем ремонте находятся 2 ед. трамвайных вагонов и 6 ед. троллейбусов.


4. Проведено техническое обслуживание подвижного состава (ТО-1, ТО-2): трамвай - 163 вагона, троллейбус - 152 машин.


5. Продолжаются внеплановые работы по ремонту трамвайных вагонов и троллейбусных машин, приведения путевого хозяйства в надлежащее состояние, а также ревизионный и текущий ремонт подстанций, кабельных и контактных сетей.

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(06.11.06 – 10.11.06)


1. В соответствии с распоряжением городского головы от 03.11.2006г ? 1209-01р продолжаются работы по комплексному обследованию очистных сооружений инфекционной больницы для разработки проекта реконструкции.
2. В соответствии с распоряжением городского головы от 03.11.2006г ? 1210-01р выполняется первый этап работ по разработке рабочего проекта реконструкции системы водоотведения на территории парка им. Ленинского Комсомола.
3. Управлением экобезопасности представлена информация о решении Одесского городского совета от 29.09.2006г «Об утверждении Концепции охраны атмосферного воздуха в городе Одессе на период до 2010 года» промышленным и автотранспортным предприятиям города, с целью осуществления природоохранных мероприятий предусмотренных Концепцией.
4. Проходит согласование планов природоохранных мероприятий на 2007 год предприятий города.
5. Управлению экобезопасности представлено заявление о намерениях получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ЗАО «Первый ликероводочный завод». В соответстивии с постановлением Кабинета министров Украины ?302 администрацией завода данная информация опубликована 28.10.2006г. в газете горсовета «Одесский вестник» для ознакомления с ней общественности. Замечания и предложения можно направлять в управление экологической безопасности по адресу: ул. Дерибасовская, 14.
6. Проводится регулярный объезд с целью определения санитарного состояния города и выявления насыпей бытового мусора возле мусоросборочных контейнеров.
7. Дорабатывается проект решения горсовета по утверждению Правил содержания животных в г. Одессе. После доработки, проект решения будет опубликован и размещен на официальном сайте городского совета.
8. Проходит согласование проект решения исполнительного комитета о выделении 595 тыс. грн. КП «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» на проведение мероприятий по обеспечению профилактики птичьего гриппа.
9. Специалистами отдела экологического контроля управления проводятся плановые проверки соблюдения природоохранного законодательства на предприятиях города.
10.Проводится текущее рассмотрение и согласование сноса аварийных деревьев.


ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
НА ОПЕРАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ «0-77»
(06.11.06 – 12.11.06)

 

 
Дата
 
Что произошло
Принятые меры
 
 
 
 
 
 
 
 
06.11.06
 
Сообщение дежурного УВД города –
в море плавает труп
Дежурная смена спасателей отделения ВСР извлекла из воды погибшего и передала сотрудникам УВД для дальнейшего выяснения гибели человека
По адресу:
 ул. Посмитного, 9 – на проезжей части лежит крупная ветка
Дежурная смена произвела распиловку и уборку ветки
 
По адресу: Люстдорфская дор./ ул. Левитана – ДТП при участии двух автомобилей и трамвая
Погиб:
Жосан И.И. 1982г.р.
Пострадали:
1. Лазарев А.А. 1978 г.р.
2. Орлов Д.А. 1983 г.р.
3. Николаев В.А. 1975 г.р.
4. Дезись В.Б. 1986 г.р.
Дежурный УВД города – ул. Декабристов, 9 - найдена граната
Дежурная смена изъяла и обезвредила одну гранату Ф-1 времен ВОВ
 
07.11.06
По адресу:
2-ой пер. Сурикова, 2б –
обнаружен ВОП
Дежурной сменой была изъята и обезврежена одна учебная граната Ф-1 времен ВОВ
 
 
09.11.06
По адресу: пер. Бисквитный, 1 – разбит ртутьсодержащий прибор
Дежурная смена выехала по указанному адресу, произвела сбор ртути и димеркуризацию помещения
 
 
 
10.11.06
Начальник службы – направить спасателей отделения ИСР на полигон в пгт. Черноморское для уничтожения накопившихся ВОП
Спасатели отделения ИСР совместно с саперами в/ч
А 0666 уничтожили:
-        один 172 мм арт. снаряд,
-        два 76 мм арт. снаряда,
-        одну ручную гранату Ф-1
 
 
 
 
 
 
 
11.11.06
Дежурный врач «Скорой помощи» - ул. Московская (р-н суда Суворовского р-на) – ДТП: автомобиль BMW столкнулся с мусоровозом фирмы «РАФ+»
Погиб:
1.     Рубанский И.В. 1933 г.р .
Пострадали:
1.   Дымов В.В. 1987 г.р.;
2.     Ряжева С.А. 1988 г.р.
Пострадавшие находятся в ГКБ 11
Дежурный Киевского РОВД –
ул. Долгая, 96 (пункт приема металлолома) – обнаружено два ВОП
Дежурная смена изъяла и обезвредила два 76мм артиллерийских снаряда времен ВОВ
Дежурный Суворовского РОВД –
ул. Февральская, 55 (пос. Большевик) – на пустыре обнаружено множество ВОП
Дежурная смена изъяла и обезвредила один 88мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен ВОВ а также 70 ед. ВОП
 
12.11.06
Дежурный ОМ «7 км» - хозяйственный двор промрынка «7 км» - обнаружен ВОП
Дежурная смена изъяла и обезвредила 2 гранаты РГД-33Всего за указанный период в службу «077» поступило звонков – 386
из них передано:
- в УЖКХ – 71,
- оказана информационная помощь –292,
- в КП «Зелентрест» – 2,
- в Общество защиты животных – 9,
- Ртуть – 1,
- ДТП – 4,
- ВОП – 7.

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
И РАЗВИТИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ
(06.11.06 – 10.11.06)


1. Технический надзор за капитальным ремонтом берегоукрепления ? 2 (10 ст. Б. Фонтана).
2. Обследование участков побережья от пляжа «Отрада» до пляжа «Аркадия».
3. Обследование требующих усиления фундаментов жилых домов, расположенных в исторической части города, для внесения в титульный список капитального ремонта на 2007год.
4. Обследование площадки со сложными инженерно-геологическими условиями по адресу: ул. Стельмаха, 40.
5. Ответы на обращения юридических и физических лиц, (в т.ч. с выездами на место и обследованием).
6. Подготовка и выдача 26 заключений по проектам строительства, реконструкции, самовольно возведенным строениям.
7. Выдано 2 технических условий на проектирование объектов.


УПРАВЛ?ННЯ З Ф?ЗИЧНО? КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
(06.11.06 -12.11.06)

 

?
Зм?ст заходу
Дата, час, м?сце проведення
1
Нарада прац?вник?в апарату управл?ння
 
06.11.06
10.00
 
 
 
 
2
Нарада з директорами ДЮСШ, СДЮШОР
 щодо:
-        перев?рки КРУ;
-        приведення документац?? у належний стан;
-        готовност? шк?л до опалювального
     сезону.
 
 
07.10.06
11.00
 
 
3
 
Чемп?онат Укра?ни з футболу
серед юн?ор?в, I-ше коло 
08.11.06
з 11.00 та з 12.00
м. Одеса
стад?он „Спартак”
 
4
М?жнародний турн?р з боксу,      присвячений пам’ят? заслуженого майстра спорту Е. Яценко
09-12.11.06
м. К?ровоград
 
5
XVI-й Чемп?онат Укра?ни
з баскетболу
11.11.06  з 12.00
м. Одеса
СДЮШОР?2
 
6
Змагання з боксу
„В?дкритий ринг”
12.11.06 з 12.00
м. Одеса
КПНЗ „ДЮСШ?5”
 
 
7
 
 
Перш?сть м?ста з футболу
12.11.06
з 13.00 по 14.30
м. Одеса
стад?он „Ав?атор”


УПРАВЛ?ННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
(06.11.06 – 12.11.06)

 

Назва заходу
Дата проведення
М?сце проведення
Мовознавчий урок «До чистих мовних джерел!»
(День укра?нсько? писемност? та мови)
07.11.06
12-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 47
Л?тературно-музична композиц?я. 55 рок?в в?д дня народження П?вня В.М., одеського поета.
«Т? поц?лунки таврували душу...”
07.11.06
13-00
 
Б?бл?отека-ф?л?я ? 1
Б?бл?отечний огляд. До дня укра?нсько? писемност? – «Мова - ?нтелектуальний портрет народу».
07.11.06
12-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 28
Книжкова виставка. 70 рок?в в?д дня народження М.С. В?нграновського, укра?нського поета, к?норежисера
07.11.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 32
Концерт мун?ципального хору «В?ват»
09.11.06  
11.00
 
ЦМБС для дорослих ?м. ?.Франка
пров. Книжковий, 1-А
Презентац?я книги С.О. Зубко „Весь в бабочках мир”, видано? за кошти м?ського бюджету
09.11.06
13-00
актовий зал ОНУ ?м. ?.Мечникова
Музична година „Р?дна мово, ти н?жний цв?т” (День укра?нсько? писемност? та мови)
09.11.06
11.30
ЦМБ ?м.?.Франка
Книжкова виставка-роздум „Мово, ти наша кохана”
(День укра?нсько? писемност? та мови)
 
09.11.06
 
ЦМБ ?м.?.Франка
Прем’?ра книги «Мова моя материнська»
09.11.06
12-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 16
Урок р?дно? мови «Р?дна мова моя» (До дня укра?нсько? мови та л?тератури)
09.11.06
13-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 35
Книжкова виставка. Укра?на л?тературна
(9.11 - день укра?нсько? писемност? та мови)
09.11.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 30
Б?бл?ограф?чний огляд. День укра?нсько? писемност? та мови. «О, явись мен?, слово – душ? освята!» (Г.Св?тлична)
09.11.06
14-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 1
Книжкова виставка. ”Р?дна мово, ти н?жний цв?т”. до Дня Укра?нсько? писемност? та мови.
09.11.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 29
Виставка. “Слово р?дне, мова р?дна” до дня укра?нсько? писемност? та мови
09.11.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 32
Веч?р в л?тературн?й в?тальн? «Правда Федора Михайловича Досто?вського» (До 185-р?ччя з дня народження)
11.11.06
12-00
Б?бл?отека-ф?л?я ?35
Книжкова виставка. 185 рок?в в?д дня народження Ф.М. Досто?вського, рос?йського письменника
11.11.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 32
Зимовий синичник.
Конкурси, в?кторини, перегляд в?деоф?льм?в
12.11.06
10.00
Одеський зоопарк


Бюллетень подготовлен управлением информации
Одесского городского советаСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
21.11.2006 09:53

http://www.odessa.ua/

http://www.odessa.ua/4428/