/ Главная / 3942 / ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ? 41

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ? 41

о работе исполнительных органов Одесского городского совета

ПРИМОРСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(09.10.06 – 15.10.06)


На минулому тижн? головою райадм?н?страц?? на особистому прийом? з питань р?зного характеру було прийнято 13 мешканц?в району, його заступниками - 23 мешканця району.
Кер?вництвом управл?ння прац? та соц?ального захисту населення було прийнято на особистому прийом? по консультативним питанням - 61 особа.


За зв?тний пер?од проведено:


В?дд?л житлово - комунального господарства та буд?вництва
09-13.10.06
– ремонт канал?зац?? (пров. Мукачевський, 4а – гр. Дизенко ?.Д., учасник ВВВ; вул. Пироговська,3 - гр. Гражданк?н Е.?., учасник ВВВ); ремонт водопроводу (вул. Пироговська,5 - клуб ветеран?в).


В?дд?л орган?зац?? торг?вл? та побутового обслуговування населення  
09,11.10.06 - проведення рейдових перев?рок щодо припинення стих?йно? торг?вл? (Старос?нна площа, Кул?кове поле, вул. Пантелеймон?вська, вул. Черняховського);
09-13.10.06 - були вжит? заходи реагування на заяви громадян стосовно незадов?льних умов проживання, пов'язаних з функц?онуванням стац?онарних та тимчасових торговельних об'?кт?в :
демонтували 2 гральних автомати типу „стовпчик", пров. Каретний, 19;
перев?рили спортивно - оздоровчий комплекс „Маррон", пров. Ванний, 5/1 (в?дсутн? документи - над?слано листа до управл?ння розвитку споживчого ринку та захисту прав споживач?в Одесько? м?сько? ради для прийняття необх?дних заход?в), а також кафе - бар „Немо", пров. Дунаева, З -Б.


В?дд?л у справах культури, с?м'?, молод? та ф?зично? культури
13,15.10.06 - участь у заходах до 65-р?ччя зак?нчення оборони Одеси;

15.10.06 - покладання кв?т?в на Мемор?ал? 411 батаре?.


В?дд?л осв?ти
09-13.10.06 – проведення шк?льних ол?мп?ад;
09-13.10.06 – проведення огляд-конкурсу „Зелений вогник" в дошк?льних навчальних закладах;
09-13.10.06 – проведення першост? району з футболу „Шк?ряний м'яч"; (НВО ? 90, СЗШО ? 121, стад?он „Спартак");
09-13.10.06 - в?дзначення Дня Укра?нського козацтва :
• в?дв?дування музею Козацько? слави;
• конкурс малюнк?в „Козацька Укра?на";
• зустр?ч? з представниками козацьких громадських орган?зац?й;
• експедиц?я учн?в по козацьким м?сцям Одеси та Одесько? област?;
• свято-змагання „Козацьк? забави";


11,13.10.06 – проведення районного етапу ?гор „Сок?л" та „З?рниця"; (ЗОШ ?? 77, 62);  
12.10.06 – проведення зас?дання м?сько? методично? ради на баз? позашк?льних заклад?в осв?ти Приморського району (ЦДТ„Моряна").


В?дд?л у справах неповнол?тн?х
09.10.06 – проведення районного рейду „Вулиця-д?ти" щодо попередження бродяжництва та жебрацтва серед неповнол?тн?х.


Управл?ння прац? та соц?ального захисту населення
11.10.06 – проведення в прим?щенн? райадм?н?страц?? районно? координац?йно? ради з питань соц?ально? п?дтримки малозабезпечених верств населення а саме: призначення житлових субсид?й, анал?з матер?ального становища громадян.


В?дд?л соц?ально-економ?чного розвитку району
09-13.10.06
- продовження роботи по укладанню договор?в з паркування автотранспорту;
09-13.10.06 - проведення рейд?в по парковкам та автостоянкам району з метою пол?пшення роботи суб'?кт?в п?дпри?мницько? д?яльност?, що надають послуги з паркування, визначення ?х планових показник?в та зб?льшення надходжень до бюджету м?ста.


МАЛИНОВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(09.10.06 – 15.10.06)


Соц?альна сфера.


Службою у справах д?тей:
13.10.06 - рейд в ход? операц?? «Урок»;


Управл?нням прац? та соц?ального захисту населення:
- створено 5 електронних картки, проведено корегування 1100 електронних карток ос?б, як? мають право на п?льги;
- нарахован? компенсац?йн? виплати на харчування 229 особам, як? постраждали внасл?док Чорнобильсько? катастрофи.

В?дд?лом субсид?й з початку року прийнято 3280 звернень. За насл?дками розгляду призначено 467 субсид?й, в?дмовлено по 99 зверненням.


Територ?альним центром соц?ального обслуговування пенс?онер?в та самотн?х непрацездатних громадян надано:


- побутов? та медичн? послуги:
• перукарськ? (7 перукарень району) – 19 особам(133,00 грн.);
• виготовлено окуляр?в магазином „Оптика” – 1 особ? на суму 25,00 грн. (спонсори району);
• медикаменти (аптека „Акс”) – 1 особ? на суму 20,00 грн.
• банн? – 28 особам (252,00 грн.);
• прання б?лизни – 16 особам (120,50 грн.);
• ремонт взуття – 4 особам (40,00 грн.).


- Забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 675 пенс?онер?в в мереж? ?далень „Ветеран”, кафе „Восток” та „Академ?я” на суму 12723,75 грн.

Житлово-комунальне господарство.
Житлово – комунальними службами району для ветеран?в та малозабезпечених верств населення :
- проведено ремонт сантехн?ки:
• вул. Малиновського,35;
• вул. Мельницька, 8;
• вул. Дальницька, 12.
Продовжуються роботи по благоустрою прибудинкових територ?й ? маг?стральних кол?й.

Проведено:
09-14.10.06
– проведення рейд?в щодо належного сан?тарного стану торг?вельних об’?кт?в та прилегло? до них територ??;
09-14.10.06 – надання припис?в кер?вникам п?дпри?мств щодо прилегло? територ?? у належний сан?тарний стан та на наявн?сть договору на ТБО;
11-13.10.06 – прийняття участ? у м?ському об’?зд? територ?? району щодо належного сан?тарного стану;
09,10.10.06 – проведення сп?льно з районним в?дд?лом юстиц?? „Тижня правових знань”;
09-14.10.06 – проведення рейд?в щодо перебування неповнол?тн?х у шк?льн? часи у комп’ютерних клубах „Техно” та „Бункер” (сп?льно з? службою д?тей);
12.10.06 – проведення сем?нару-трен?нгу „Репродуктивне здоров’я” сп?льно з громадською орган?зац??ю „В?ра.Над?я.Любов.” ? районною Молод?жною радою;
12.10.06 – Зас?дання районно? Молод?жно? ради.


КИ?ВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(09.10.06 – 15.10.06)


Соц?альна сфера.


Управл?нням прац? та соц?ального захисту населення Ки?вського району надано соц?альну допомогу:


1. ?нвал?дам:
- сан?тарно-курортного л?кування – 4
- п?льг – 12
- видано талон?в на про?зд – 6
- встановлення статусу – 54
- ?ВВ – 1
- УВ – 1
- СПВ – 2
- ДВ – 50
- забезпечено в?зками – 4


2. нарахована:
- компенсац?я на продукти харчування чорнобильцям 1 та 2
категор??
- за липень (остаточно) - 172 чол/18086,36 грн.
- за серпень (частково) - 304 чол./ 59648,76 грн.
- компенсац?я на оздоровлення чорнобильцям 1 та 2 кат. - 61
чол./6810,00 грн.
- д?тям потерп?лим в?д ЧК - 60 чол.
- компенсац?я на про?зд чорнобильцям - 11 чол.
- одноразова компенсац?я по втрат? годувальника - 2 чол.
- компенсац?я по ?нвал?дност? - 1 чол.


3. зроблений розрахунок компенсац?й за 2006р на про?зд - 11чол.;
- сво?часно неотримана компенсац?я на продукти харчування за 2006р.- З чол. 4. Нараховано:
- на тверде паливо - 42 чол.
- на скраплений газ - 34 чол.


В межах м?сько? ц?льово? програми "Дешевий хл?б" продовжу?ться робота щодо надання п?доп?чним територ?ального центру Ки?вського району дотац?й на придбання хл?бобулочних вироб?в за допомогою 8 терм?нал?в, за минулий тиждень 3792 чолов?к отримали хл?бобулочн? вироби на суму 3425,03 грн.
М?ська ц?льова програма  "Надання допомоги у вигляд? продукт?в харчування та непродовольчих товар?в соц?ально незахищеним верствам населення м?ста Одеси на 2006 р?к".

За зв?тний пер?од продуктових набор?в не отримувалось ? не видавалось.

В межах м?сько? ц?льово? програми "Надання послуг та ?нших вид?в допомоги соц?ально незахищеним верствам населення м?ста Одеси на 2006 р?к" за минулий тиждень отримали:
- банн? послуги -5 чол. /30,00 грн.
- пральн? послуги 12 чол. (36 кг)/ 90,00 грн..
- перукарськ? послуги 12 чол.


Також 225 чол. отримали дов?дку на безкоштовне встановлення л?чильник?в-водом?р?в, а 8 чол. було встановлено по ран?ше виданим дов?дкам.


М?ська ц?льова програма з надання дотац?й населенню м?ста Одеси у сфер? житлово-комунальних послуг на 2006р?к.


Списки в КУ МЦГДУГЗ на 2006 р?к
Д?тей-сир?т, п?д оп?кою, д?тей-?нвал?д?в, що знаходяться на обл?ку в Ки?вському територ?альному центр? -139 чол.
В т.ч.:

д?тей-?нвал?д?в - 51 чол.
д?тей-сир?т       - 88 чол.


Житлово - комунальна сфера.


В?дд?лом обл?ку та розпод?лу житла:

За минулий тиждень прийнято на квартирний (кооперативний обл?к) - 2 громадян; оформлено зм?ну особистих рахунк?в 11 громадянам, прийнято на особистому прийом? - 11 громадян, оформлено та видано ордер?в - 2 громадянам.


В?дд?лом по контролю за незаконним буд?вництвом та за транспортними засобами розглянуто 22 скарги, складено 5 протокол?в про адм?н?стративне порушення. Виявлено 3 об'?кти самов?льного буд?вництва яким було надано приписи Ки?всько? райадм?н?страц??. Проведен? збори з представниками Дез?в з питання додержання сан?тарного стану у приватному сектор? Ки?вського району.


В?дд?лом по робот? з громадськими орган?зац?ями та формуваннями була проведена зустр?ч з активом самоорган?зац?? населення "Шк?льний" з нагоди святкування Дня людей похилого в?ку. Надавалась методична допомога у ре?страц?? ком?тету СОН "Дмитр??вка".


Орган?зац?йн? заходи.


В?дд?лом у справах культури, с?м'?, молод? та ф?зично? культури за зв?тний пер?од була проведена п?дготовка заход?в присвячених 65-о? р?чниц? зак?нчення Геро?чно? оборони Одеси.


Центром зайнятост? Ки?вського району за зв?тний пер?од були проведен? ?нформац?йн? сем?нари для безроб?тних громадян та тематичн? сем?нари з роботодавцями.


СУВОРОВСЬКА РАЙОННА АДМ?Н?СТРАЦ?Я
(09.10.06 – 15.10.06)


За минулий тиждень прийнято на особистому прийом? кер?вництвом райадм?н?страц?? 37 громадян; прийнято до розгляду 99 письмових звернень.

В?дд?лом житлово-комунального господарства:
• П?дготовлено 20 в?дпов?дей на звернення громадян та 18 в?дпов?дей на звернення п?дпри?мств.
• Проведена перев?рка сан?тарного стану на територ?? району кер?вництвом райадм?н?страц?? та в?дд?лу.
• Щоденний контроль за роботою л?фтового устаткування в житлових будинках вс?х форм власност?.
• Проведений штаб по п?дготовц? об'?кт?в в?домчого житлового фонду до опалювального сезону 2006-2007 р.р.
• Пост?йний контроль за виконанням роб?т по ремонту системи опалення приватного будинку ?8 по вул. Жол?о Кюр?.
• Розглянуто 78 протокол?в про адм?н?стративн? правопорушення.
• Ви?зд за адресою вул. Островського, 2а з питання реконструкц?? квартири.
• Ви?зд на автостоянки за адресами: пр. Добровольського, 157, 159, 126, вул. Ак. Заболотного, 67, а/с «Медична» по вул. Ак. Заболотного, 26, а/с ?53,54 вул. Ак. Заболотного, 45, 36, а/с «Луч» -видано припис на зв?льнення територ?? та демонтаж конструкц?й, вул. Сахарова, 42, 48. Ви?зд на обстеження територ?? м?сця, на якому плану?ться розм?щення автостоянки - об'?зна дорога / к?нцева тр. ? 20.
• Видано 7 припис?в щодо виконання доручень протоколу об'?зду 06.10.2006р. та приведенню прилегло? територ?? до належного сан?тарного стану.
13.10.06 - Проведено об'?зд  територ?? району з питання сан?тарного стану. Обстеження сан?тарного стану мкр. Лузан?вка.
• Проведено зустр?ч з головою СОН «Крива балка» з питання укладання договор?в на вив?з см?ття. Обстежена вул. Хавк?на (приватний сектор) з питання сан?тарного стану.
• Видано 5 припис?в по сан?тарному стану прибудинково? територ?? приватних будинк?в по вул. Орловська, вул. Лес? Укра?нки.
• Видано 3 приписи на укладання догов?р на вив?з побутового см?ття приватних будинк?в по вул. Лес? Укра?нки.
• Ви?зд за адресою: вул. П?вденна, 32,34 - з питань самов?льного буд?вництва гараж?в.
• Ви?зд за адресою: вул. Садова, 12 - для розгляду питання буд?вництва будинку на зас?данн? м?жв?домчою ком?с??.
• Ви?зд за адресою: вул. Ростовська, 4 - з питання буд?вництва магазину ?з порушеннями проекту.
• Призначення державно? ком?с?? по прийому в експлуатац?ю будинку за адресою: Дн?пропетровська дорога, 121


Районною службою у справах д?тей:
• Прийняли участь у 20-ти зас?даннях Суворовського району суду.
• Обстежено 11 неблагополучних с?мей.
• Направлено 24 запити до р?зних ?нстанц?й стосовно неповнол?тн?х.
• П?дготовлений зв?т про усиновлення за 3-й квартал.
• Вилучена з вулиц? та направлена до притулку 1 дитина
• Влаштовано 2 дитини до 4-го ?нтернату.
• Складений список д?тей, яким виповнилось 18 рок?в на одноразову допомогу.

В?дд?лом з орган?зац?? торг?вл? та побутового обслуговування населення :
• Проведен? рейди-перев?рки з боротьби з? стих?йною торг?влею в район?.
• Проведена робота з п?дпри?мствами торг?вл? та побутового обслуговування, розташованих в г?дропарку „Лузан?вка", щодо дотримання правил торг?вл?.
• Проведена робота з кер?вниками торгових пав?льон?в, розташованих в м?крорайонах „Зоряний", „П?вн?чний", „Марсельський", „Пересипський", щодо дотримання .правил торг?вл? та сан?тарного стану.
• За незадов?льний сан?тарний вигляд прилегло? територ?? п?дпри?мствам торг?вл? та побутового обслуговування було вручено 11 припис?в, складено один протокол.


В?дд?лом у справах культури, с?м'?, молод?, молод? та ф?зично? культури:
09.10-11.10.06 - Фотовиставка „Туристським стежкам";
12.10.06 - ?грова програма „Козацьк? розваги ";  
13.10.06 - ?грова програма „Золота ос?нь";  
09.10-13.10.06 - Районна виставка „Щедр?сть р?дно? земл?";  
14.10.06 - Урок маленького козака „День Укра?нського козацтва";  
14.10.06 - Конкурс розумник?в „Зв?дки взялись козаки-запорожц?".

 
Територ?альним центром соц?ального обслуговування пенс?онер?в та самотн?х непрацездатних громадян:
Виконання м?ських ц?льових програм надання послуг та ?нших вид?в допомоги соц?ально незахищеним верствам населення :
• забезпечення гарячим харчуванням п?доп?чних терцентру - 505 чол. на суму 10472.00 грн.;
• видано продовольчих набор?в - 385 чол;
• банн?, пральн?, перукарськ? послуги - 111 чол.;
• ремонт взуття - 15 чол.;
• ремонт та виготовлення окуляр?в - 4 чол.;
• отримали курс л?кування в денному стац?онар? з гарячим харчуванням - 22 чол.;
• надана адресна дотац?я та забезпечено безкоштовним хл?бом - 925 чол. на суму 3694.00 грн.
Всього в рамках п'яти м?ських програм надано малозабезпеченим громадянам допомоги на суму 26818.00 грн.


Управл?нням прац? та соц?ального захисту населення.
• Проведено планову перев?рку додержання трудового законодавства, стану безпеки прац? та атестац?? робочих м?сць, та орган?зац?? профнавчання п?дпри?мств, у тому числ?: ТОВ „Консул", ТОВ „Реалбудсерв?с", ТОВ „Сезон-Серв?с", СЖС Укра?ни, ВАТ „Олександр?я-Нова", приватний п?дпри?мець Соловйова, ВАТ „Дунайводбуд ? 17", „Ст?л-Маркет", ТОВ ВКФ Укрюжмолпром, ТОВ „Кедр".
• Перев?рено пенс?йних справ по додержанню вимог законодавства п?д час ?х призначення та перерахунку виплати допомоги на поховання ос?б - 184. Видано тимчасових дов?док „Д?ти в?йни" - 133. Призначен? субсид?? с?м' ям -12.
• Видано посв?дчень „Ветеран в?йни" та „Ветеран прац?" в?дпов?дно 2 та 17. Видано талон?в на п?льговий про?зд ветеранам в?йни - 6. Забезпечено засобами реаб?л?тац?? ?нвал?д?в - 4. Оброблено 79 звернень для призначення р?зного виду допомог.


КП «СМЭП»
(09.10.06 – 13.10.06)


1. Получено заявок о неисправностях на светофорных объектах - 20
2. Устранено неисправностей ( по заявкам) — 20
3. Мониторинг состояния светофорных объектов - 30
4. Заменено ламп – 250 шт.
5. Восстановлено светофорных объектов, поврежденных в следствии ДТП – 1 об.
6. Демонтаж знаков – 7 шт.
7. Производится строительство светофорных объектов на 6-ст. Большого Фонтана – установка колонок, прокладка кабеля.
8.  Работы по установке колонки под пешеходный светофор, заведен кабель,
произведена коммутация, установлена клемная коробка на объекте ?131: Французский бульвар - пр-т Гагарина.
9. Овидиопольская дорога - Щорса работы по восстановлению колонок под светофоры в результате ДТП.
10. Замена линий управления на объекте ?37 Пушкинская – Пантелеймоновская.
11. Ремонт дизель - генератора "HONDA".
12. Перезапуск системы видеонаблюдения на объектах ?35 ул.Щорса - Овидиопольская дорога, ?17 Пушкинская - М.Арнаутская.
13. Прозвонка кабеля ТПП 10x2 на участках М.Арнаутская - Ришельевская, Пушкинская - Пантелеймоновская, Ришельевская - Пантелеймоновская.
14. Текущий ремонт: плат переключения светофорных сигналов (ПСС1, ПСС2) плат управления светофорных объектов (УСО5; УСО6; УСО7; УСО8), модулей ключей (МК 3.1; МК 3.2),модулей интерфейса (МИЗ).
15. Разработка и внедрение модификаций базы данных ЦУП связанных с изменением режима работы по ул. Успенской согласно предписания ? 61 от 09.10.06 г.
16. Разработка и прошивка модифицированного резервного программного обеспечения для дорожных контроллеров (ДКУ, КДК) на светофорные объекты Успенская-Пушкинская, Успенская-Ришельевская, Успенская-Екатерининская, Успенская-Осипова, Успенская - Канатная, согласно предписания ? 61 от 09.10.06 г.
17. Разработка и соответствующая модификация базы данных ЦУП, связанная с изменением режима работы светофорных объектов по улице Ат. Головатого, для увеличения пропускной способности данной магистрали.
18. Проведение местного обследования улицы Успенская методом «плавающего автомобиля», связанного с разработкой режимов очередности включения разрешающего сигнала светофоров, по улице Успенская (зеленая волна).
19. Подготовка материалов для судебного разбирательства Киевского районного суда по факту ДТП на перекрестке Пушкинская – Жуковского, происшедшего 03.11.05 года.
20. Предоставление материалов, разъяснений и консультаций по вопросам работы светофорных объектов в системе ЦУП в рамках проверки работы предприятия представителем УГАИ связанной с ростом аварийности в центральной части города.
21. Подготовлено ответов по фактам ДТП – 9.


УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(09.10.06 – 15.10.06)


• Проверка СПД по выполнению решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 1О.О9.ОЗг. ?519 «Об утверждения Порядка выдачи разрешения на эксплуатацию объектов торговли, общественного питания и сферы услуг», а также соблюдения правил торговли, общественного питания и сферы услуг;
• Специалисты управления принимают участие в организации питания беженцев из Израиля.
• За вышеуказанный период управлением выдано разрешений на размещение объекта торговли, общественного питания и сферы услуг - 152, принято на рассмотрение - 155. Выдано разрешений на эксплуатацию - 140, принято на рассмотрение - 66. Сумма местного сбора составила - 15740грн.;
• Заключено договоров на аренду твердого покрытия - 4, поступило средств в местный бюджет арендной платы за отдельное индивидуально определенное имущество, которое является собственностью территориальной громады (твердое покрытие) - 114410грн.;
• Согласно решениям исполнительного комитета Одесского городского совета сотрудниками отдела разрешений и согласований совместно с инспекцией ГАСК демонтированы: киоск «Новое дело» (ул.Ольгиевская,37), киоск СПД Саркисян (Привокзальная пл.), а также лоток на Привокзальной площади, киоск СПД Цицнадзе (25-ой Чапаевской дивизии).


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

И ВНЕШНЕ?КОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(09.10.06 – 13.10.06)


1. Подготовлены предложения по вопросу предоставления кредита КП «Одессатеплоэнерго» по обращению Северного инвестиционного банка.
2. Во исполнение резолюции первого заместителя городского головы Ворохаева А.И. рассмотрено обращение и подготовлен ответ председателю правления ЖСК «Жовтневый-8» по вопросу согласования тарифов на услуги по содержанию дома и придомовой территории, расположенного по адресу ул. Ак. Филатова, 4.
3. Продолжалась работа по созданию базы данных предприятий г. Одессы, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
4. Главному управлению экономики и развития европейской интеграции Одесской областной администрации направлена информация за 9 месяцев 2006 г. о ходе выполнения «Программы развития малого предпринимательства в г. Одессе на 2005-2006 гг.».
5. Агентствам недвижимости и строительным компаниям г. Одессы направлена информация и предложения по участию в Международном симпозиуме «Barcelona Meeting Point 2006", который состоится с 7 по 12 ноября 2006 г. в г. Барселона (Испания).
6. Продолжается работа по сбору и проверке проектов финансовых планов коммунальных предприятий города на 2007 год.
7. Проверены финансовые планы: КП «ПК и О «Преображенский», КП «Агентство программ развития г. Одессы», КП «Одесфарм», КП «ПК и О им. Горького», КП «Авто-сервис», КП «Малиновский рынок», КП «Побережье КП «Гидропарк Лузановка», КП «Сервисный центр», КП «Одескоммунтранс».
8. Одесской областной коллегии адвокатов подготовлен ответ по начислению заработной платы в КП «Питание» за август и сентябрь 2006 года.
9. Проведено согласование контрактов директоров КП ДЕЗ «Вузовский», КП «Сервисный центр», КП ДЕЗ «Чубаевский».
10. Одесской областной государственной администрации, во исполнение распоряжения ОГА от 13.09.06 ?629/А-2006 «Об итогах социально-экономического развития Одесской области за 1-е полугодие 2006 года», направлена информация о задолженности по заработной плате КП «Одесгорэлектротранс».
11. Во исполнение резолюции заместителя городского головы В.Ш. Убирии, с целью обеспечения подготовки материалов для заключительного этапа тендера направо проведения финала чемпионата Европы 2012 года по футболу, подготовленпроект письма на имя председателя Одесской областной государственной администрации Плачкова И.В.
12. Во исполнение письма управления финансов Одесского горсовета в адрес коммунальных предприятий, направлены телефонограммы о предоставлении информации о доходах, полученных от предоставления имущества в аренду за 2005г. и 9 мес. 2006г.
13. Во исполнение резолюции городского головы Гурвица Э.И. от 05.10.06г. ?03-34/2712, подготовлено письмо КП «Международный аэропорт «Одесса» об организации форума по расширению экономического сотрудничества между Украиной и Вьетнамом.
14. В адрес заместителя городского головы Убирии В.Ш. предоставлен рассчёт размера концессионного платежа в связи с передачей имущественного комплекса КП «Авто-сервис» в концессию для сведения.
15. Во исполнение распоряжения городского головы от 30.06.06 ?672-01р «О создании рабочей группы для разработки экономических показателей относительно подготовки предоставления имущественного комплекса КП «Авто-сервис» в концессию», в адрес заместителя городского головы Убирии В.Ш. предоставлена информация о результатах проделанной работы (площадь предприятия, цель деятельности, результаты финансово-хозяйственной деятельности, информация об основных фондах).


УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(09.10.06 – 15.10.06)


09.10.06 – участие в аппаратном совещании первого заместителя городского головы.


10.10.06
– совещание с врачами городской поликлиники ? 10 по вопросу обеспечения медикаментами льготных категорий граждан.
– в райадминистрации Киевского района главный специалист по медицинскому обслуживанию населения в районах города Пидвальнюк М.В. приняла участие в заседании Совета безопасной жизнедеятельности.


11.10.06 – проверка работы кадровой службы городской клинической больницы ?11.


12.10.06
– начальник управления здравоохранения Якименко Е.А. приняла участие в совещании по проблемным вопросам благотворительного фонда «К» (в Доме ребенка ? 1).
– участие в Медицинском совете городской поликлиники ? 18 по вопросам
эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики лептоспироза и ВИЧ-инфекции.
– участие в семинаре для врачей инфекционистов и врачей эпидемиологов по вопросу: «Риккетсиозы: распространенность, современные эпидемиологические аспекты и профилактика».


09-13.10.06 – в городском организационно-методическом отделе осуществлена работа по приему оперативной статистической информации о деятельности лечебно-профилактических учреждений города за 9 месяцев 2006 г.
13.10.06 – семинар по охране труда с участием инженеров по охране труда ЛПУ города (городская поликлиника ? 14).


УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(09.10.06 – 15.10.06)


Осуществлялся контроль за проведением капитального ремонта на 22-х объектах:
ул. Садиковская ?40, ул. Б. Арнаутская ?49, ул. Пастера ?7, ул. Нежинская ?66, ул. Бабеля ?27, ул. Малая Арнаутская ?92, ул. Рекордная, 68, Королева ?85/2, пер. Интернациональный ?3, Ак. Глушко ?30/1, пр. М. Жукова ??4, 6, 10-д, 14-а, 14-6, 32, 32-6, ул.Ак.Головатого ? 26/28, пр. Добровольского ?63, ул.Крымская 84, ул. Греческая ?? 21, 23,25, ул.Дерибасовская 9.


По состоянию на 16.10.2006г. уровень сбора квартплаты составил 102,7 %, сбор платы за водопотребление - 91%.


КП «Горзелентрест» за истекшую неделю по городу выполнена работа по сносу и санитарной обрезке 77-ми деревьев. Работы проводились на улицах: п. Ленинского комсомола, Адмиральский пр., 411 Батарея и др.
Выполнена работа по корчевке 15-ти пней: ул. Ольгиевская,2; ул. Софиевская угол Ольгиевской; ул., Щепкина.


КП «Одескоммунтранс» произведен отлов 82-х бродячих собак.


КП Горсвет произведена замена 78-ти светильников по улицам: Варненской, Химической, спуску Пер.Победы, Бессарабской. Выполнена замена ламп в количестве 256-ти шт. по улицам: Радужной, Китобойной, Планетной, Разумовской, сквере Серединский. За истекшую неделю произведен монтаж кабельных линий протяженностью 944 м по улицам: Химической; Штурвальной; Долгой; Петрашевского; Четвертой.

 

Осуществлялся контроль за обеспечением жилых домов водо-энергоснабжением, своевременным устранением возникших аварийных ситуаций.


Осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006-2007г.г.

 

Согласно графику производства работ КП «Сервисный центр» по установке приборов учета водопотребления в квартирах инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов обороны и освобождения г. Одессы, а также малоимущим гражданам на 16.10.2006г. установлено с начала текущего года 3405 водомеров, в т.ч. за истекшую неделю – 70.


УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(09.10.06 – 15.10.06)


П?дготовлено ?нформац?ю про ф?нансування буд?вництва ?нженерних мереж Сусп?льного кварталу ж/м Та?рово, ж/м Котовського, ж/м П?вденний "Д" (станом на 09.10.06 р.).


Анал?з ?нвестування житла (станом на 01.10.06).


Прийнят? ? оформлен? ?нформац?? про надходження ?нвестиц?й за вересень м?сяць в?д п?дрядних орган?зац?й на загальну суму 10413,37 тис. грн.


П?дготовлено проекти договор?в про сп?вроб?тництво:
- ж/б ? 3 з оф?сами та прибудованим дитячим садком за адресою: м. Одеса, вул.Костанд? в межах 13 та 14-? л?н?ями 6 ст. Люстдорфсько? дороги;
- ж/б ? 6 з оф?сами та п?дземним парк?нгом за адресою: м. Одеса, вул.Костанд? в межах 12 та 14-? л?н?ями 6 ст. Люстдорфсько? дороги.

П?дготовлено проект договору про сп?вроб?тництво з реал?зац?? програми по проектуванню ? буд?вництву 2 поверхового парк?нгу на 100 машино-м?сць за адресою: вул. Лев?тана, 103-105.


П?дготовлено додатков? угоди до договор?в про сп?вроб?тництво:
- ж/б ? 32 мкр Ш-4-1 ж/м Котовского,
- ж/б ? 21-6 мкр Ш-4-3 ж/р Котовського.


Проведена державна ком?с?я по прийняттю в експлуатац?ю жилого будинку ? 82 мкр П?вденний "Д".


ПРЕДСТАВНИЦТВО
ПО УПРАВЛ?ННЮ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСН?СТЮ
(09.10.06 – 15.10.06)


1. Перераховано до м?ського бюджету – 2 201 697,43 грн., у тому числ?:
• в?д в?дчуження – 2 033 048,30 грн.,
• в?д приватизац?? – 28 649,13 грн.,
• в?д оренди – 140 000,00 грн.


2. Укладено та продовжено договор?в оренди – 1.


3. Укладено договор?в куп?вл?-продажу – 20.


КП “ОДЕСГОРЭЛЕКТРОТРАНС”
(09.10.06 – 15.10.06)


1. КП «Одесгорэлектротранс» обеспечило выпуск подвижного состава:
в рабочие дни в количестве 269,3 ед., в т.ч.
- по трамваю - 150 ед.
- по троллейбусу - 119,3 ед.
в выходные дни в количестве 193 ед., в т.ч.
- по трамваю - 115 ед.
- по троллейбусу - 78 ед.


2. Доходы от перевозки платных пассажиров составили 389,3 тыс. грн.,
в том числе:
- доходы от реализации разовых билетов - 372,6 тыс. грн.
- доходы от реализации постоянных билетов - 13,2 тыс. грн.
- доходы от перевозки пассажиров м/а - 3,5 тыс. грн.


3. Производятся работы по капитально-восстановительному ремонту и модернизации 5 ед. трамвайных вагонов. На среднем ремонте находятся 4 ед. трамвайных вагонов и 7 ед.
троллейбусов.
4. Проведено техническое обслуживание подвижного состава (ТО-1, ТО-2): трамвай - 161 вагон, троллейбус - 147 машин.
5. Продолжаются внеплановые работы по ремонту трамвайных вагонов и троллейбусных машин, приведения путевого хозяйства в надлежащее состояние, а также ревизионный и текущий ремонт подстанций, кабельных и контактных сетей.


ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
НА ОПЕРАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ «0-77»
(09.10.06 – 15.10.06)


 

 
Дата
 
Что произошло
Принятые меры
 
 
 
 
09.10.06
По адресу: ул. Екатерининская угол ул. Успенской – ДТП
Дежурная смена выехала по указанному адресу. Была оказана помощь мужчине, зажатому в легковом автомобиле 
По адресу: пер. Маячный, 3 (детский дом ? 1) – аварийные деревья
Дежурной сменой были произведёны распиловка и уборка 2 аварийных деревьев
По адресу: ул. М.Говорова – обнаружен ВОП
Дежурной сменой была изъята и обезврежена 1 противотанковая мина времён ВОВ
 
 
 
 
10.10.06
 
 
По адресу: ул. Дворянская, 18 – необходимость в снятии с крыши жилого дома аварийных веток и мусора
Работы были выполнены спасателями отдела ПСР
По адресу: пер. Курортный, 2/2 – при проведении земляных работ обнаружен ВОП
Дежурной сменой был изъят и обезврежен один 45 мм бронебойный снаряд времён ВОВ
По адресу: ул. Водопроводная, 2 – в подвале жилого дома обнаружены ВОП   
Дежурная смена изъяла и обезвредила два 76мм артиллерийских снаряда времён ВОВ
 
 
12.10.06
По адресу: ул. Ак.Гаршина, 6 – просьба обеспечить доступ в помещение (сотрудникам правоохранительных органов)
Дежурной сменой был обеспечен доступ в помещение  сотрудникам МВД
14.10.06
По адресу: ул. М.Арнаутская, 107 – во дворе жилого дома обнаружен предмет, похожий на ВОП  
Дежурной сменой был изъят и обезврежен 1 корпус 82 мм миномётной мины без взрывчатых веществ времён ВОВВсего за указанный период в службу «077» поступило звонков – 296
из них передано:
- в УЖКХ – 36,
- КП «Зелентрест» – 2
- оказана информационная помощь –241,
- в Общество защиты животных – 10,
- ДТП – 2,
- ВОП – 5.


УПРАВЛ?ННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
(09.10.06 – 15.10.06)

 

?
Зм?ст заходу
Дата, час, м?сце проведення
 
1
Урочисте в?дкриття б?бл?отеки п?сля ремонту
10.10.06            11-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 4
 
2
 
Книжкова виставка
„Укра?нська козацька держава”
(День укра?нського козацтва)
14.10.06 
ЦМБ ?м. ?.Франка
 
3
Конкурс розумник?в. Зв?дки взялися козаки – запорожц? (14.10 - День укра?нського козацтва)
14.10.06              11-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 30
 
4
Книжкова виставка.
День укра?нського козацтва. Запор?зьке козацтво.
14.10.06 
Б?бл?отека-ф?л?я ? 1
 
 
5
Урок маленького козака. День Укра?нського козацтва
14.10.06              12-00
Б?бл?отека-ф?л?я ? 29
 
6
Виставка-перегляд. “Козацька слава” до дня укра?нського козацтва
14.10.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 32
 
 
7
Книжкова виставка. “Я малюю, я тебе малюю...” до дня художника
14.10.06
Б?бл?отека-ф?л?я ? 32
8
Покладання кв?т?в на Мемор?ал? геро?чно? оборони Одеси.
Виступ мун?ципального духового оркестру ?м. Сал?ка та мун?ципального хору „Бойов? подруги”
15.10.06   
Мемориал Геро?чно?
оборони Одеси.
9
Зустр?ч-розпов?дь. „Не згасне вогонь пам’ят?”.
65 р?чниця в?д початку 73-денно? оборони Одеси.
15.10.06               14-00
ЦМБ ?м. ФранкаУПРАВЛ?ННЯ З Ф?ЗИЧНО? КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
(09.10.06 – 15.10.06)


?
Зм?ст заходу
Дата, час, м?сце проведення
    1
Нарада прац?вник?в апарату    управл?ння
09.10.06
10.00
 
2
Нарада з директорами ДЮСШ, СДЮШОР щодо наповненост? учбових груп, затвердження план?в оформлення груп вищо? спортивно? майстерност?, та спортивного удосконалення
10.10.06
11.00
3
М?жнародний турн?р з баскетболу
Зб?рн? команди м?ст Одеса,       Ки?ва, м. Санкт – Петербургу, м. Москви (юнаки 1992 р.н.)
09-13.10.06
м. Москва
4
Чемп?онат? Укра?ни з? стрибк?в на батут?
Команда учн?в КПНЗ „ДЮСШ?1”  
10-15.10.06
м. Ки?в
5
Велосипедна гонка
„11-й Великий Приз Одеси”
Спортсмени категор?й „чолов?ки – юн?ори” 1989 р.н.
13-15.10.06
 з 10.00
м. Одеса
6
М?жнародний турн?р з г?мнастики
У-ШУ
Учн? КПНЗ „ДЮСШ? 1”
15-25.10.06
м. Черкаси
7
М?жнародний турн?р з боксу
присвячений пам’ят? заслуженого майстра спорту П.Третилова
Учн? КПНЗ „ДЮСШ ? 5”
 (1989-1990, 1991-1992 р.н.)
12-15.10.06
м. К?ровоград
8
Чемп?онат Укра?ни з бадм?нтону
Учн? КПНЗ „ДЮСШ?5”
(1988 р.н.)
12-15.10.06
м. Донецьк
9
Чемп?онат Укра?ни з футболу     
I-ше коло:
- серед команд
КПНЗ „ДЮСШ ?9
 ?м. ?. Б?ланова” (м. Одеса) – „Тавр?я” (м. С?мферополь)
 
- серед команд
КПНЗ „ДЮСШ ?11
Чорноморець (м. Одеса)” –
„Чорноморець” (м. Одеса)
14.10.06
 з 11.00
м. Одеса
стад?он „Спартак”
 
 
 
 
14.10.06
 з 12.00
м. Одеса
стад?он „Спартак”
10
3-й етап Кубку Укра?ни з?
Скелелаз?ння
Команда КПНЗ „ДЮСШ? 12”
13-15.10.06
м. Дн?пропетровськБюллетень подготовлен управлением информации
Одесского городского советаСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.10.2006 16:43

http://www.odessa.ua/

http://www.odessa.ua/3942/