18:52:31   |   19 июля 2014   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Проведение торгов
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
АРЕНДА помещений
Далее ВАКАНСИИ
Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее

/ Главная / Інформація управління охорони здоров‘я Одеської міськради про результати перевірки організації медобслуговування дітей

Інформація управління охорони здоров‘я Одеської міськради про результати перевірки організації медобслуговування дітей

 На виконання протоколу доручень в.о. заступника міського голови від 10.01.2011р. за №03-11,управлінням охорони здоров’я Одеської міської ради із залученням представників управління освіти та науки Одеської міської ради було створено комісію з перевірки організації медичного обслуговування дітей у організованих колективах міста Одеси.
За Дитячими міськими поліклініками міста закріплено 118 шкіл, які відвідують 75818 дітей і підлітків, що на 5136 дітей і підлітків менше, ніж у попередньому році (2009р. – 80754 учнів).
Рівень укомплектованості кадрами недостатній: лікарями школи забезпечені на 81,7%, (2009 - 88,9%) медичними сестрами – 91,6% (2009 - 92,6%).
У 2010 році медичні огляди школярів проводились виключно у дитячих поліклініках за місцем постійного медичного спостереження за дитиною, у присутності батьків або осіб, що їх замінюють, згідно до вимог діючого законодавства. Крім того, за вимогами сумісного наказу МОЗ/МОН України №518/674 від 20.07.2009р. «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», всім дітям було проведено пробу Руф’є.
Медичні огляди у 2010 році пройшли 99,78% школярів проти 97,06% у 2009 році. Така ситуація пов’язана, перш за все, з більш прискіпливою увагою відділів освіти до проходження учнями медичних оглядів, за результатами яких школярі потім розподіляються на групи для занять фізкультурою.
Кількість дітей, віднесених до основної групи з фізкультури зменшилась (з 79,5% до 57,8%) за рахунок збільшення підготовчої (з 14,6% до 26,8%) та спеціальної (з 5 до 14,6%) груп для занять фізкультурою. Такі зміни розподілу дітей на групи для занять фізкультурою відбулися за рахунок проведення функціональних проб з дозованим навантаженням. При цьому охоплено заняттями зі спеціальною групою тільки 80% від потребуючих, на загальних уроках фізвиховання, коли діти виконують тільки першу частину уроку – розминку, а надалі знаходяться у спортивному залі і сидять на лавочці або виконують індивідуальні завдання вчителя. Тобто окремі заняття для цих учнів практично не проводяться у зв’язку з відсутністю фінансування (окремі посади для вчителів, що будуть вести заняття у таких групах) і відповідних спеціалістів.
За результатами медичних оглядів дітей також було розподілено на групи здоров’я. При цьому незначно змінилась кількість здорових дітей (з 46,7% до 44,26%) за рахунок збільшення масової долі дітей з функціональною патологією (з 38,5% до 40,6%). Таким чином, введення функціональної проби з дозованим навантаженням у обов’язковий обсяг медичного обстеження дитини шкільного віку, призвело до виявлення до цього моменту не розпізнаних функціональних відхилень у стані здоров’я учнів.
Серед функціональних відхилень перше місце займає тубінфікованість як проява напруженої епідемічної ситуації щодо туберкульозу серед населення. Друге місце займає порушення постави, яке у сумі зі сколіозами І ступеню також пов’язаними з невідповідністю зросту дитини і розмірами шкільних меблів, що характерно для кабінетної системи навчання, досягають 106,21 на 1 тисячу, тобто кожна 10-та дитина страждає на початкові патологічні зміни з боку хребта. При цьому декілька років тому у школи міста було придбано «дошки Євмінова» для занять з саме цією групою учнів. Сьогодні деякі вчителі фізкультури мають підготовку щодо методики проведення занять з цим реабілітаційним устаткуванням, однак такі заняття не проводяться. Третє місце займає зниження гостроти зору.
Серед хронічної патології перше місце займає патологія органу зору; друге місце посідає соматична патологія у ній превалюють захворювання печінки та підшлункової залози і захворювання нирок; на третьому місці – захворювання ЛОР органів; на четвертому місці – хірургічна патологія.
Захворюваність учнів реєструється за фактом надання до медичного кабінету школи довідки з дитячої поліклініки про перенесене дитиною захворювання, яка одночасно є документом, що виправдовує відсутність учня у школі, і тому надається класним керівникам, а потім ці довідки передаються до медичних кабінетів. Таким чином, у школі медичними працівниками проходить реєстрація тільки тієї захворюваності, на випадки якої їм передано довідку, що часто містить лікарські рекомендації щодо режиму, дієти тощо. Отже медичні працівники шкіл не завжди можуть своєчасно виконувати рекомендації спостерігаючої дитячої поліклініки і вносити корективи щодо кожного учня.
У структурі захворюваності школярів превалює соматична складова. Інфекційна захворюваність знизилась. У структурі її превалюють переважно неконтрольовані інфекції. При цьому на першому місці стоїть захворюваність ангінами; на другому – грип (при цьому слід зазначити, що у 2009 році грип займав перше місце); на третьому місцівітряна віспа.
Профілактичні щеплення проводяться згідно до вимог нормативних документів. Перед їх проведенням регламентовано отримання від одного з батьків або осіб, що їх замінюють, письмової згоди за затвердженою наказом МОЗ формою. Охоплення школярів щепленням значно знизилось – щепленням проти дифтерії і правця у 6 років охоплено 50,3% учнів (у 2009 році – 82%), у 14 років – 50,5% учнів (2009 – 90,4); поліомієліту у 6 років – 51,4% (2009 – 84,45), у 14 років – 54,6% (2009 – 90,1%), кору, епідпаротиту та краснухи – 42% (2009 – 83,3%), ревакцинація БЦЖ у 7 років - 28,4% у 14 – 21,9% (у 2009 році 71,5% і 74,4% відповідно). Це пов’язано з нерегулярним постачанням вакцин, які закуповуються за кошти Держбюджету.
За Дитячими міськими поліклініками міста Одеси закріплено 127 дошкільних навчальних закладів, які відвідують 24441 дитина, що на 737 дітей більше, ніж у 2009 році (2009р. – 23704 дитини). Про цьому 20 дитячих дошкільних закладів спеціалізовані, або мають спеціалізовані групи. Оформлення дітей до спеціалізованих дошкільних навчальних закладів здійснюється за висновками спеціальних комісій, найчастіше це ПМПК (психолого-медико-педагогічна комісія), яка розглядає висновки спеціалістів територіальних поліклінік про стан здоров’я дитини і формує ці групи, згідно до сумісного наказу МОН/МОЗ України №240/165 від 27.03.2006р. «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу».
За результатами медичних оглядів вихованців дошкільних закладів було розподілено на групи здоров’я. При цьому відбулися неістотні зміни у співвідношенні здорових дітей і дітей з функціональною патологією.
На виконання наказу управління охорони здоров’я Одеської міської ради №116 від 11.03.2011 року «Про створення комісії по перевірці організації медико-санітарної допомоги дітям в організованих колективах міста Одеси, було проведено перевірку шкіл № 50 (КУ «ДМП №4»), №59 (КУ «ДМП №3»), ДДЗ № 88 (КУ «ДМП №1») і ДДЗ №310 (КУ «ДМП №6»). 
Висновки:
1. Організація проведення медичних оглядів дітей у школах проводиться згідно до вимог діючих нормативних актів (виключно у поліклініці за постійним місцем медичного спостереження у присутності батьків). Організація проведення медичних оглядів вихованців дитячих дошкільних закладів проводиться у дошкільному закладі без присутності батьків, що однак не заперечує вимогам діючих нормативних актів.
2. Зацікавлення відділів освіти у результатах медичного огляду школярів для розподілення учнів за групами для занять фізкультурою підвищує рівень охоплення медичними оглядами дітей.
3. Розподілення дітей на медичні групи для занять фізкультурою проводиться згідно до вимог діючих нормативних актів. При цьому проведення функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням є доцільним, оскільки дозволяє виявляти приховану патологію (наприклад, порушення серцевого ритму).
4. Несвоєчасне надання довідок про перенесену учнями хвороби призводить до виникнення непорозумінь між медичними працівниками, вчителями і батьками при проведенні профілактичних щеплень, туберкулінодіагностики, а також вирішені питань щодо фізичного навантаження на уроках фізкультури.
5. Основні проблеми при проходженні медичних оглядів у 2010 році пов’язані з кількома причинами:
- вимоги адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів щодо обов’язкового надання до школи довідки з дитячої поліклініки про проведену пробу Руф’є і віднесення дитини до певної медичної групи для занять фізкультурою були пред’явлені батькам, в основному, наприкінці літа та на початку вересня, під час відпускної кампанії у дитячих поліклініках. Термін надання такої довідки було позначено – до 1 жовтня. Це призвело до перенавантаження дільничної служби дитячих поліклінік потоком школярів на фоні традиційно напруженої ситуації щодо масового оформлення дітей у організовані колективи;
- масове відвідування дитячих поліклінік здоровими дітьми для проведення проби Руф’є призвело до скупчення дітей і тривалого очікування у чергах, що у свою чергу, могло негативно вплинути на результат цієї проби (нервування дітей і їхніх батьків);
- низький рівень функціонально-резервних можливостей організму у здорової дитини передбачає проведення поглибленого обстеження, що може потребувати певного часу, тобто проведення у стислий термін необхідних обстежень може бути неможливим.
9. Устаткування, що є у розпорядженні шкіл (дошки Євмінова) не використовуються за призначенням. При цьому проведення занять для корекції постави може сприяти оздоровленню досить великої групи дітей (майже 10%).
Для вирішення віще приведених проблем необхідно:
1. Ввести єдині для всіх дитячих поліклінік міста «дні школяра», коли будуть проводитись тільки профілактичні огляди здорових дітей, про що широко інформувати громадськість міста.
2. Профілактичні медичні огляди продовжувати проводити тільки у дитячих поліклініках за місцем постійного медичного спостереження за дитиною, однак проводити їх на протязі календарного року. При цьому пробу Руф’є школярам проводити у разі звертання батьків з дитиною до дитячої поліклініки за довідками про стан здоров’я або проведені щеплення.
3. Розпочати кампанію з проведення проби Руф’є ще до кінця учбового року для того, щоб всі діти мали можливість надати довідку до початку нового учбового року, як того потребують діючі нормативи. Для цього можна залучити органи освіти з метою проведення роз’яснювальної роботи серед батьків.
4. У школах, де є у наявності дошки Євмінова проводити заняття для корекції постави і укріплення м’язів спини силами підготовлених спеціалістів, можливо, із залученням інструкторів з лікувальної фізкультури з дитячих поліклінік.
5. Для спеціальної групи відвести окремий час для занять фізкультурою, або атестувати таких дітей після надання довідки про проведений курс лікувальної фізкультури з дитячої поліклініки чи ліцензованого для цього оздоровчого центру.
6. Широка співпраця між органами освіти і охорони здоров’я, у першу чергу з дитячими поліклініками, з залученням територіальних СЕС.
7. Залучати батьків до участі у нарадах з розгляду питань стану здоров’я учнів.
 
За результатами засідання комісій дано завдання управлінням охорони здоров’я, освіти та науки і фізкультури та спорту за тиждень опрацювати пропозиції і винести проект сумісного рішення.
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

11-19 июля
V Одесский 
Международный 
кинофестиваль

Далее 11-19 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля
внесены уточнения!

Далее 20 июля
гастрономический 
фестиваль 
«Одесский мастер-шеф»
  
Далее 14 июля - 25 августа
конкурс субъектов малого
и среднего бизнеса

Далее 18 июля 17.00 
выставка С. Скоробогатова «Ностальгический бриз»

Далее 22 июля 19:00 
Горсад. Концерт The Klezmatics из Нью-Йорка

Далее 27 августа 10:00
    С Е С С И Я

Далее  31 июля 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 14-20 июля
мероприятия
на танцплощадке
«Огни Маяка»

Далее 26 июня - 7 августа
Выставка 
«В. Кабаченко. 
Необарокко. Experience»

Далее до 1 августа 
фотовыставка «Автографы Победы»

Далее до 5 сентября 
фотовыставка «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди»

Далее 16 -18 сентября 
выставка 
«Мир металла-2014»

Далее До 15 ноября
прием заявок 
на соискание  премии
«Українська книжка року»

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ПОМОЩЬ АРМИИ.
Приезжающим из Крыма и восточных регионов Украины

Далее конкурс идей и проектов «Памяти репрессированных»
Далее В Ы Б О Р Ы
Далее Выставки и ярмарки
в Одессе в 2014 году
предложения по сотрудничеству

Далее К А Л Е Н Д А Р Ь
событий и фестивалей

Далее ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА
Далее Обсуждение проекта Концепции реформирования местного самоуправления
Далее Обсуждение проекта
Закона Украины

«О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)»

Далее Перечень участков к продаже на земельных аукционах
Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее ПОСОБИЯ/ВЫПЛАТЫ
Далее Cбор средств на памятный знак «Детям войны»
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее Сбор средств
на Дом Руссова

Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее